ក្រុមហ៊ុន Smart ដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីឌីជីថល(API) 'Ideamart powered by Smart' នឹងជួយឲ្យអ្នកបង្កើតកម្មវិធីប្រើប្រាស់កម្មវិធីជាច្រើន

ភ្នំពេញ៖​ ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ - Ideamart ដែលជាកម្មវិធីសម្រាប់បង្កើតកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទ ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ពិភពលោក ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ‘Ideamart powered by Smart’ បង្កើននូវចក្ខុវិស័យនៃការច្នៃប្រឌិតក្នុងស្រុក ដោយផ្ដល់ឱកាសសហគ្រិនភាពជាច្រើន ដល់ភាគីទីបីនៃក្រុមអ្នកបង្កើតកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្តាញទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart តាមរយៈកម្មវិធីAPIs ដ៏សាមញ្ញៗ។ 

កម្មវិធី Ideamart អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបង្កើតកម្មវិធី និងអ្នកផ្ដល់មាតិការឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធី APIs ជាមួយគ្នា និងរកប្រាក់កំរៃសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ។ កម្មវិធីនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ សហគ្រាស និង សូម្បីតែ មិនមែនជាអ្នកបង្កើតកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទ ក៏អាចបង្កើតសេវាផ្សេងៗផ្អែកលើកម្មវិធី APIs សាមញ្ញៗ បានផងដែរ។ លើសពីនេះទៀត កម្មវិធីនេះក៍ជួយបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជំនាញបង្កើតកម្មវិធីជាមួយនឹងអតិថិជនប្រកបដោយសក្តានុពលតាមរយៈវេទិការសហគមន៍ Ideamart នេះផងដែរ។  

ក្រុមហ៊ុន Smart ដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីឌីជីថល(API)

លោក ថូម៉ាស ហ៊ុន (Thomas Hundt) នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Smart Axiata បានពន្យល់ថា៖ 

លោក ថូម៉ាស់ (Thomas) បានបន្ថែមថា៖ 

លោក ថូម៉ាស ហ៊ុន

នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ កម្មវិធី Ideamart នឹងបន្តបង្ហាញពីបណ្តាញកម្មវិធីថ្មីជាច្រើនរបស់កម្មវិធី Mobile Network APIs ដើម្បីផ្តល់នូវមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់កម្រិតផ្សេងៗនៃកម្មវិធី និងមុខងារសេវាកម្មដែលមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើង។ កម្មវិធី Ideamart ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងបើកទីផ្សារថ្មីក៏ដូចជាឱកាសជាច្រើនក្នុងការបង្កើតទីផ្សារកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលនឹងប្រមូលផ្ដុំអ្នកមានទេពកោសល្យផ្នែកសហគ្រិនភាព និងអ្នកបង្កើតកម្មវិធីឲ្យនៅជាមួយគ្នា។ 

លោក Viranga Seneviratne ប្រធានផ្នែកកម្មវិធី MIFE Business and IoT, IdeaMart ក្រុមហ៊ុន Dialog Axiata បានមានប្រសាសន៍ថា៖

លោក Viranga Seneviratne
ក្រុមហ៊ុន Smart ដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីឌីជីថល(API)
ក្រុមហ៊ុន Smart ដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីឌីជីថល(API)

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលើកម្មវិធី Ideamart សូមចូលទៅកាន់https://ideamart.io ឬតាមដាននៅលើទំព័រហ្វេសបុក Smart for Cambodia របស់ក្រុមហ៊ុន Smart តាមរយៈ facebook.com/smartforcambodia ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗលើការច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗទាក់ទងនឹងកម្មវិធី API៕

ក្រុមហ៊ុន Smart ដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីឌីជីថល(API)
ក្រុមហ៊ុន Smart ដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីឌីជីថល(API)