ផ្សារទំនើប ម៉ាឃីត ស៊ីធី ឡៃឡុងបង្ហើយចុងក្រោយ នៅសល់ត្រឹម 3$-4$!

  • សុក្រ ១២ កក្តដា, ២០១៩ ១០:៥៣

ភ្នំពេញ៖ ផ្សារទំនើប ម៉ាឃីត ស៊ីធី ដែលមានទីតាំងនៅផ្សារទំនើបសុវណ្ណា ជាន់ទី២ នឹងត្រូវបិទរុះរើឈប់ដំណើរការនៅប៉ុន្មានសប្ដាហ៍នេះហើយ ដូចនេះមានទំនិញជាច្រើនមុខត្រូវលក់ឡៃឡុងបន្ទាន់បញ្ចុះតម្លៃ នៅតែ 3-4 $ ប៉ុណ្ណោះ។ ទំនិញប្រេ៊នៗសុទ្ធតែមានគុណភាពជាច្រើន រង់ចាំទទួលបងប្អូនទៅទិញក្នុងតម្លៃទាបមែនទែន ដូចគេឲ្យទំនិញហ្វ្រីៗចឹង ហើយនេះជាឱកាសចុងក្រោយបង្ហើយហើយ ដែលលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែទៅទិញទំនិញល្អៗសុទ្ធ១០០% បែបនេះបើចង់ចំនេញ។ 

ផ្សារទំនើប ម៉ាឃីត ស៊ីធី កំពុងតែធ្វើការលក់ឡៃឡុងទំនិញជាច្រើនមុខបញ្ចុះតម្លៃមហាសែនពិសេសបង្ហើយ ចុះថ្លៃកាន់តែច្រើន ទំនិញខ្លះនៅសល់តែ 1$-4$ តែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រភេទទំនិញដែលលោកអ្នកអាចរកទិញបានមានដូចជា ខោអាវ ខោអាវកីឡា តង់ ស្បែកជើងគ្រប់ប្រភេទ វ៉ាលី សម្ភារៈកីឡា ជាដើម។

ប្រញាប់ឡើងបងប្អូន ទំនិញនៅមិនច្រើនទេ អ្នកមកដល់មុនអាចទិញទំនិញបានច្រើនម៉ូតច្រើនជម្រើស។ ទិញកាន់តែច្រើនចំនេញកាន់តែច្រើន។

កុំភ្លេចណា៎ ឱកាសដ៏ល្អដែលអ្នកទទួលបានទំនិញប្រេ៊ននេះជិតផុតកំណត់ហើយ សូមទំនាក់ទំនងផ្សារទំនើប ម៉ាឃីត ស៊ីធី ដូចខាងក្រោម:
- ទូរស័ព្ទ Call Us 010 31 77 45; 087 567 775; 023 214 576
- អាសយដ្ឋានៈ នៅផ្សារទំនើបសុវណ្ណាជាន់ទី២
- Address: Sovanna Shopping Center, 2nd floor

ផ្សារទំនើប ម៉ាឃីត ស៊ីធី
ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃនៅផ្សារទំនើប ម៉ាឃីត ស៊ីធី
ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃនៅផ្សារទំនើប ម៉ាឃីត ស៊ីធី
ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃនៅផ្សារទំនើប ម៉ាឃីត ស៊ីធី
ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃនៅផ្សារទំនើប ម៉ាឃីត ស៊ីធី
ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃនៅផ្សារទំនើប ម៉ាឃីត ស៊ីធី
ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃនៅផ្សារទំនើប ម៉ាឃីត ស៊ីធី
ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃនៅផ្សារទំនើប ម៉ាឃីត ស៊ីធី
ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃនៅផ្សារទំនើប ម៉ាឃីត ស៊ីធី
ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃនៅផ្សារទំនើប ម៉ាឃីត ស៊ីធី
ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃនៅផ្សារទំនើប ម៉ាឃីត ស៊ីធី
ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃនៅផ្សារទំនើប ម៉ាឃីត ស៊ីធី
ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃនៅផ្សារទំនើប ម៉ាឃីត ស៊ីធី