កម្មវិធី «ឆ្នោតផ្ដល់សំណាង» ពី ROMANSON និង J.ESTINA បានរកឃើញម្ចាស់រង្វាន់ធំហើយ

  • អង្គារ ១៦ កក្តដា, ២០១៩ ១០:១៣

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន ROMANSON និង J.ESTINA បានធ្វើការចាប់រង្វាន់ដើម្បីស្វែងរកអ្នកឈ្នះពីកម្មវិធី «ឆ្នោតផ្ដល់សំណាង» កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩ ដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Romanson Cambodia ផងដែរ ។

កម្មវិធីនេះ ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែ កុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អតិថិជនរបស់ ROMANSON និង J.ESTINA ទាំងអស់ដែលបានជាវគ្រប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន នឹងមានជូនសន្លឹកឆ្នោតផ្សងសំណាង១សន្លឹក ដែលមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យដូចជា៖ ម៉ូតូ ហុងដា Wave 2019 ១ រង្វាន់, ទូរស័ព្ទ iPhone Xs ១ រង្វាន់, នាឡិកា ៦ រង្វាន់ និងរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ។

ក្នុងខណៈពេលនេះ ក្រុមហ៊ុនសូមអបអរសាទរដល់អតិថិជនដែលមានសំណាង បានឈ្នះរង្វាន់ទាំងអស់ ដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖  

ឈ្មោះអ្នកឈ្នះ
ឈ្មោះអ្នកឈ្នះ

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសូមសន្យាថា នឹងរៀបចំនូវកម្មវិធីពិសេសៗជាច្រើនទៀត ដើម្បីផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ និងប្ដេជ្ញាផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មដ៏ល្អប្រសើរឥតខ្ចោះផងដែរ៕

កម្មវិធី «ឆ្នោតផ្ដល់សំណាង» ពី ROMANSON និង J.ESTINA
កម្មវិធី «ឆ្នោតផ្ដល់សំណាង» ពី ROMANSON និង J.ESTINA
កម្មវិធី «ឆ្នោតផ្ដល់សំណាង» ពី ROMANSON និង J.ESTINA
កម្មវិធី «ឆ្នោតផ្ដល់សំណាង» ពី ROMANSON និង J.ESTINA
កម្មវិធី «ឆ្នោតផ្ដល់សំណាង» ពី ROMANSON និង J.ESTINA
កម្មវិធី «ឆ្នោតផ្ដល់សំណាង» ពី ROMANSON និង J.ESTINA
កម្មវិធី «ឆ្នោតផ្ដល់សំណាង» ពី ROMANSON និង J.ESTINA
កម្មវិធី «ឆ្នោតផ្ដល់សំណាង» ពី ROMANSON និង J.ESTINA