ពិធីចុះហត្ថលេខាលើភាពជាដៃគូ រវាងធនាគារស្ថាបនា និងទ្រូម៉ាន់នី!

  • អង្គារ ១៦ កក្តដា, ២០១៩ ១០:០៦

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ស្ថាបនា ដែលជាធានាគារឈានមុខ គេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយក្រុមហ៊ុន ទ្រូម៉ាន់នី ដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជននូវការផ្ទេរប្រាក់ កាន់តែងាយស្រួលរហ័សទាន់ចិត្ត និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់រវាងគណនីនៅធនាគារស្ថាបនា និង Wallet របស់ទ្រូម៉ាន់នី តាមរយៈកម្មវិធី Sathapana Mobile និង TrueMoney app ក៏ដូចជាការបង់ឥណទានបានកាន់តែងាយស្រួលរបស់អតិថិជនធនាគារស្ថាបនាតាមភ្នាក់ងារទាំងអស់របស់ ទ្រូម៉ាន់នី នៅទូទាំងប្រទេស។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូរវាងធនាគារ ស្ថាបនា និងទ្រូម៉ានីនី នាពេលនេះ គឺជាការ ឆ្លុះបញ្ចំាងនូវការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ ដើម្បីផ្តល់ជូនមធ្យោបាយផ្ទេរ ប្រាក់កាន់តែងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាព ដល់គ្រប់អតិថិជន ដែលនិយមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងអតិថិជនដែលមិនទាន់បានប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារនៅឡើយ។ លោក លឹម អូន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារស្ថាបនាមានប្រសាសន៍ថា៖

លោកមានប្រសាន៍បន្ថែមថា៖

លោក លឹម អូន

ដូចនេះជាមួយកម្មវិធី Sathapana Mobile និងសេវាកម្ម iBanking លោកអ្នកអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីនៅធនាគារស្ថាបនាទៅ Wallet ទ្រូម៉ាន់នី បានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុត។ ជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រី អ៊ុក រ៉ាវី អគ្គនាយកស្តីទីរបស់ទ្រូម៉ាន់នីបានលើកឡើងថា៖

អ្នកស្រី អ៊ុក រ៉ាវី

ធនាគារ ស្ថាបនា នៅតែខិតខំអភិវឌ្ឍ និងបន្តផ្តល់ជូនជម្រើសឌីជីថលប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អតិថិជន ដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ទាំងសម្រាប់តម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន ឬតម្រូវ ការអាជីវកម្មគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេស។ ជាមួយទូរស័ព្ទដៃ ធនាគារស្ថាបនាបាននាំមកនូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទំនើបរបស់ខ្លួន តាមរយៈ Sathapana Mobile ដល់អតិថិជនហើយឥឡូវនេះ នឹងមានផ្តល់ជូនតាមរយៈ TrueMoney app បន្ថែមទៀត៕

ចុចដោនឡូត TrueMoney App ឥឡូវនេះ៖ http://onelink.to/truemoneyapp_sk

ពិធីចុះហត្ថលេខារវាងធនាគារស្ថាបនា និងទ្រូម៉ាន់នី
ពិធីចុះហត្ថលេខារវាងធនាគារស្ថាបនា និងទ្រូម៉ាន់នី
ពិធីចុះហត្ថលេខារវាងធនាគារស្ថាបនា និងទ្រូម៉ាន់នី
ពិធីចុះហត្ថលេខារវាងធនាគារស្ថាបនា និងទ្រូម៉ាន់នី
ពិធីចុះហត្ថលេខារវាងធនាគារស្ថាបនា និងទ្រូម៉ាន់នី
ពិធីចុះហត្ថលេខារវាងធនាគារស្ថាបនា និងទ្រូម៉ាន់នី