តារាពន្លកថ្មី Lin Angel លើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីតស៊ូ និងជោគជ័យមុនអាយុ៣០ឆ្នាំ

ភ្នំពេញ៖ តារាហ្វេសប៊ុក និងជាតារាសម្តែង ដែលទស្សនិកជនស្គាល់ តាមរយៈបទ "រាំសម័យ៧៩" កញ្ញា Lin Angel បានសម្រេចបង្ហាញពីគន្លឹះមួយចំនួន ដែលកញ្ញា តស៊ូរហូត ដល់ទទួល បានជោគជ័យខ្លះៗក្នុងជីវិត ដើម្បីចែករំលែក ដល់មនុស្សស្រីផ្សេងៗ ឲ្យទទួលបានជោគជ័យមុនអាយុឈានដល់វ័យ ៣០ឆ្នាំ។

បើតាម ស្រីស្អាតដែលជាតារាសម្តែងពន្លកថ្មី កញ្ញា Lin Angel ម្ចាស់អាជីវកម្មវ័យក្មេង បានចែករំលែកគន្លឹះសំខាន់ៗ ដើម្បីក្លាយជាបុគ្គលជោគជ័យមុនវ័យ៣០ឆ្នាំ និងវិធីសាស្ត្រ ដើម្បីក្លាយជាមនុស្សស្រីរឹងមាំ ដោយកញ្ញាបានរៀបរាប់ថា៖ 

Lin Angel

បើតាមសារវែងអន្លាយរបស់ កញ្ញារូបស្អាត Lin Angel បានសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីពាក្យស្លោក មួយចំនួនអប់រំចិត្តសម្រាប់បងប្អូន ដែលចង់ចំណាយទុនរកស៊ីបើកជំនួញ ត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខថាជំនួញនោះ ជោគជ័យឬ មិនជោគជ័យ សំខាន់ឲ្យតែមាន ពាក្យថា អំពើល្អ ក្នុងបេះដូង ចិត្តយើងនឹងស្ងប់គ្រប់ពេល អ្នកដែលភ័យខ្លាចគឺមនុស្សមានអំពើអាក្រក់ពីបេះដូង៕ 

Lin Angel
Lin Angel
Lin Angel
Lin Angel