ប្រកាសជាផ្លូវការនៃ ប្រកួតប្រជែងឆុងកាហ្វេថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

  • ពុធ ២៤ កក្តដា, ២០១៩ ១៣:០១

​ភ្នំពេញ៖ ការប្រកួតឆុងកាហ្វេ ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ បានប្រកាសជាផ្លូវការ ក្រោមកិច្ចសហការពីក្រសួងទេសចរណ៍ និងសហព័ន្ធទេសចរណ៍ ដែលក្រុមហ៊ុន ខូហ្វី និង វិទ្យាស្ថាន ខូហ្វី បាននឹងកំពុងរៀបចំដំណើរការនៃកម្មវិធីដ៏ពិសេសមួយនេះ។ 

ប្រកាសជាផ្លូវការនៃ ប្រកួតប្រជែងឆុងកាហ្វេថ្នាក់ជាតិ

ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន កាលពីរព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩នេះ លោក មាន វណ្ណដេត ប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៃក្រសួងទេសចរណ៍បានឲ្យដឹងថា៖ 

លោក មាន វណ្ណដេត

លោក ចុង ហុកស៊ូន ប្រធានវិទ្យាស្ថានខូហ្វី បានមានប្រសាសន៍ថា៖ 

ប្រកាសជាផ្លូវការនៃ ប្រកួតប្រជែងឆុងកាហ្វេថ្នាក់ជាតិ
ប្រកាសជាផ្លូវការនៃ ប្រកួតប្រជែងឆុងកាហ្វេថ្នាក់ជាតិ

គោលបំណងសំខាន់នៃការប្រកួតប្រជែងឆុងកាហ្វេថ្នាក់ជាតិ មាន ៤ ចំណុចសំខាន់ៗ៖ 

១. ផ្តល់នូវវេទិកាមួយសម្រាប់គ្រប់វិស័យទាំងអស់នៃឧស្សាហកម្មកាហ្វេ ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាន និងរួមគ្នាលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់កាហ្វេនៅកម្ពុជា និងអាជីវកម្មកាហ្វេ។
២. បង្កើតការយល់ដឹង និងលើកកម្ពស់ឧស្សាហកម្មកាហ្វេនៅកម្ពុជា។
៣. ធ្វើបទបង្ហាញពីឧស្សាហកម្មកាហ្វេនៅវេទិកាជាតិ និងអន្តរជាតិ។
៤. លើកទឹកចិត្តយុវជនជំនាន់ក្រោយ ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ជំនាញឆុងកាហ្វេនៅទូទាំងប្រទេស៕

ប្រកាសជាផ្លូវការនៃ ប្រកួតប្រជែងឆុងកាហ្វេថ្នាក់ជាតិ
ប្រកាសជាផ្លូវការនៃ ប្រកួតប្រជែងឆុងកាហ្វេថ្នាក់ជាតិ
ប្រកាសជាផ្លូវការនៃ ប្រកួតប្រជែងឆុងកាហ្វេថ្នាក់ជាតិ
ប្រកាសជាផ្លូវការនៃ ប្រកួតប្រជែងឆុងកាហ្វេថ្នាក់ជាតិ