ប្រាសាក់ បញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ឥណទានប្រាក់រៀល ដើម្បីចូលរួមការរីកចម្រើនរបស់អតិថិជន!

  • ព្រហស្បតិ៍ ២៥ កក្តដា, ២០១៩ ១២:១៥

ភ្នំពេញ៖ ប្រាសាក់ ដែលជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុធំជាងនៅកម្ពុជា ដែលមានបណ្តាញការិយាល័យជិត 180 ទូទាំងប្រទេស និងមានបុគ្គលិកជាង 8,000 នាក់ កំពុងបម្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនជាង 40 ម៉ឺននាក់ នៅតែបន្តគាំទ្រការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលតាមរយៈការផ្តល់ «ឥណទានជាប្រាក់រៀល»

លោក សាយ សូនី នាយកប្រតិបត្តិរបស់ប្រាសាក់ បានមានប្រសាសន៍ថា៖

ប្រាសាក់ បញ្ចុះអត្រាការប្រាក់ឥណទានប្រាក់រៀល

លោក សូនី បន្តទៀតថា៖

លោកអ្នកអាចទាក់ទងប្រាសាក់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចី ឬប្រើប្រាស់សេវាផ្សេងៗ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 086 999 911 ឬ 023 999 911 ឬ 0969 999 911 ឬអញ្ជើញទៅកាន់សាខាប្រាសាក់ដែលនៅជិតលោកអ្នក។

ក្រៅពីសេវាឥណទាន ប្រាសាក់ផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសម្បូរបែបដូចជា ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ ផ្ទេរប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី ប្ដូរប្រាក់ សេវាធនាគារចល័ត អេធីអឹម ទិញកាតទូរស័ព្ទ ទូទាត់វិក្កយបត្រទឹក-ភ្លើង សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស និងសេវាផ្សេងៗជាច្រើនទៀត៕