អ្នកផឹកត្រូវរង្វាន់ 10,000$ តែម្នាក់សោះ តែបានរង្វាន់ដល់ទៅបីនាក់!

  • សុក្រ ២៦ កក្តដា, ២០១៩ ១២:៤២

ភ្នំពេញ៖ ទើបតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលកើតឡើងពេញការដ្ឋានសំណង់ថ្មីៗនៅកំបូលថា បុរសជាកម្មករសំណង់ម្នាក់បានត្រូវរង្វន់ 10,000$ ក្នុងក្រវិលកំប៉ុងភេសជ្ជៈប៉ូវកំលាំងប៊ូសស្ត្រង។ ហើយឥឡូវមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតបានកើតឡើង ដោយអ្នកលក់ភេសជ្ជៈប៊ូសស្ត្រងនោះនៅសុខៗអត់ដឹងខ្លួនអីផងក៏ទទួលបាន 5,000$ ម្នាក់ដែរ។ 

អ្នកឈ្នះរង្វាន់ពីភេសជ្ជៈប៊ូសស្ត្រង

បងស្រីឈ្មោះ ហ៊ុល ស៊ីណាន ជាអ្នកលក់រាយ បានលក់ប៊ូសស្ត្រងឲ្យបងប្រុស យន រិទ្ធ ដែលជាអ្នកត្រូវរង្វាន់ 10,000 ដុល្លារ។ បងស្រីបានឲ្យដឹងក្នុងទឹកមុខញញឹមញញែមថា៖

អ្នកឈ្នះរង្វាន់ពីភេសជ្ជៈប៊ូសស្ត្រង

ចំណែកឯបងស្រីម្នាក់ទៀតគឺបងស្រី ជួប ស្រស់ ដែលជាអ្នកលក់បោះដុំភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងរង្វាន់ច្រើន ប៊ូសស្ត្រង ឲ្យទៅបងស្រី ហ៊ុល ស៊ីណាន យកទៅលក់រហូតដល់មានគេត្រូវ 10,000 ដុល្លារនោះគាត់ក៏ទទួលបាន 5,000 ដុល្លារពីប៊ូសស្ត្រងផងដែរ។ គាត់បានប្រាប់ខាងភ្នាក់ងារព័ត៌មានយើងថា គាត់ក៏មិនដឹងថាគាត់នឹងបាន 5,000 ដុល្លារនោះដែរ ស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនមកសួរនាំហើយប្រគល់លុយសុទ្ធ 5,000 ដុល្លារឲ្យតែម្ដង។ អ្នកផឹកត្រូវបាន 10,000 ដុល្លារឯណោះសោះ គាត់អ្នកលក់បោះដុំសោះក៏ទទួលបានលុយដែរ នេះអ្នកលក់រាយប៊ូសស្ត្រងគាត់តែម្នាក់មានគេត្រូវតែម្នាក់ផង គាត់បានប៉ុណ្ណឹង ចុះបើកអ្នកលក់រាយគាត់មានគេត្រូវបាន 10 នាក់ នោះគាត់នឹងបាន 50,000 ដុល្លារសឺៗហើយចឹង។

នេះពិតជាដូចពាក្យគេល្បីពិតមែនថាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងប៊ូសស្ត្រងមានរង្វាន់ច្រើនជាងគេ ខ្លាំងជាង យូរជាងមែន៕

អ្នកឈ្នះរង្វាន់ពីភេសជ្ជៈប៊ូសស្ត្រង
អ្នកឈ្នះរង្វាន់ពីភេសជ្ជៈប៊ូសស្ត្រង
អ្នកឈ្នះរង្វាន់ពីភេសជ្ជៈប៊ូសស្ត្រង
អ្នកឈ្នះរង្វាន់ពីភេសជ្ជៈប៊ូសស្ត្រង
អ្នកឈ្នះរង្វាន់ពីភេសជ្ជៈប៊ូសស្ត្រង