មិនដែលដឹងសោះ ថាតារាទាំងនេះ អាចនិយាយ ភាសា អង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អ!

កូរ៉េខាងត្បូង៖ អ្នកគាំទ្រភាគ​ច្រើន​ ប្រហែលជាមិនបានដឹងទេថា តារាសម្តែងប្រុសស្រីទាំងនេះ សុទ្ធ​តែ​អាចប្រើ​ប្រាស់ ​ភាសាអង់គ្លេសបាន  ក៏ព្រោះតែពួក​គេ​ កម្រនឹងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស ជាការទំនាក់ទំនងទូទៅ បន្ទាប់ពីភាសាកំណើត របស់ពួកគេខ្លាំងណាស់។

ជាក់​ស្តែង​សមត្ថភាព​ ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា​អង់គ្លេស​ និយាយ​​ទំនាក់​ទំនង​ជា​មួយ​ជន​បរទេស​ របស់​តារា​ប្រុស​ស្រី​ទាំ​នេះ​​ ពិ​ត​ជា​គួរ​ឲ្យ​សរសើរ​ខ្លាំង​ណាស់​។ បើ​ទោះបីជា​ភាសាអង់គ្លេស មិនមែនជាភាសាផ្លូវការ  របស់ពួកគេក៏ដោយ។  

ទោះយ៉ាងតារាសម្តែងប្រុសស្រី របស់កូរ៉េប៉ុន្មានដួងនេះ បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភា្ញក់ផ្អើល នៅពេលដែលពួកគេ បង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធីឬ ក្នុងភាពយន្ត​​ ដោយប្រើប្រាស់នូវភាសាអង់គ្លេស៕ 

ខាងក្រោមនេះ គឺជាតារាសម្តែងប្រុសស្រី របស់កូរ៉េខាងត្បូង ដែលអាចប្រើប្រាស់ ភាសាអង់គ្លេសបាន ក្នុងការទំនាក់ទំនង ៖  

Choi-Woo-Sik
Park-min-young
Gong-Yoo
Ahn-Hyo-Seop
Cha-In-Pyo
Shin-Se-Kyung
Kim-Ji-Suk
Lee-Byung-Hun
Lee-Seo-Jin
Han-Ye-Seul
Jung-Ryeo-Won
kang-sora
Bae-Doona