ហ្វេនៗភ័យមិនស្ទើរ បន្ទាប់ពីលឺដំណឹងថាVIXX-Ravi ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

កូរ៉េខាង​ត្បូង​៖ បន្ទាប់​ពី​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ជា​ច្រើន ​បាន​បង្ហាញការ​ព្រួយ​បារម្ភខ្លាំង​ ពេល​នេះ​សមាជិក​VIXX-Ravi ក៏​បាន​បង្ហោះ​សារ​មួយ ជូន​ជា​ដំណឹង​ដល់​អ្នក​គាំ​ទ្រ​វិញ អំពី​ស្ថាន​ភាព​របស់​ខ្លួន​ ក្នុង​​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ កាល​ពី​យប់​មិញនោះ។Ravi បាន​បង្ហោះ​ថា​លើ​គរណី​Twitter ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​គេ​ថា៖បន្ទាប់​ពី​បាន​បង្ហាញ ​ការ​សុំ​ទោស​នោះហើយ​Ravi ក៏​បាន​បង្ហោះ​រូប​របស់​ខ្លួន​ ២​សន្លឹក​ថែម​ទៀត​ ដើម្បីបញ្ជាក់​ប្រាប់​ដល់​ អ្នក​គាំទ្រ​ថា​សុខ​ភាព​របស់​គេ ​មិន​មាន​កើត​អ្វី​ធំដុំ​នោះ​ឡើយ​៕
សមាជិក​VIXX-Ravi
សមាជិក​VIXX-Ravi
សមាជិក​VIXX-Ravi
រូប​ដែល​សមាជិក​VIXX-Ravi​ បាន​បង្ហោះ​នៅ​លើ​បណ្តាញ​Twitter របស់​ខ្លួន​