បញ្ចុះតម្លៃមិនមែនមួយ មិនមែនពីរ តែ 5 ម៉ូឌែលព្រមៗគ្នា ជាមួយប្រូម៉ូសិនខែភ្លៀងពី Huawei!

ភ្នំពេញ ខែភ្លៀងនេះមានអីពិសេសហ៎? ពិតជាពិសេស ពិតជាឡួយ ជាមួយប្រូម៉ូសិនខែភ្លៀង ​ចំណេញអស់ស្ទះពី Huawei ស្មាតហ្វូន Huawei បីម៉ូឌែល និងថេបប្លែតពីរម៉ូឌែលទៀត ដែលទទួលបានការពេញនិយម និងការគាំទ្រខ្លាំងពីអតិថិជន មានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសក្នុងរដូវភ្លៀងនេះ។
ប្រូម៉ូសិនពិសេសពីស្មាតហ្វូន Huawei
- Huawei T3 Plus ៖ ចំណេញបាន​ $40 ដែលតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ $149 ប៉ុណ្ណោះ​ ជា​ Tablet អេក្រង់ធំគាប់ចិត្ត ទំហំ 8 អ៊ីញ RAM 2GB និង​ ROM 16GB
Huawei T3 Plus
- Huawei អេ 7 ៖​ ចំណេញបាន $30 ដែលតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ ​$159​ ប៉ុណ្ណោះ ហើយជាស្មាតហ្វូនអេក្រង់ទំហំ 6.26 អ៊ីញ អេក្រង់ប្រភេទតំណក់ទឹក RAM 3GB និង ROM 32GB ថាមពលថ្ម ​4000 mAh
Huaweiអេ7
- Huawei អេ 5s​​ ៖​ ចំណេញបាន $20 ដែលតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ​ $139 ប៉ុណ្ណោះ ហើយជាស្មាតហ្វូនអេក្រង់ទំហំ 6.09 អ៊ីញ អេក្រង់ប្រភេទតំណក់ទឹក RAM 3GB និង ROM 32GB
Huaweiអេ5s​​
- Huawei T3 7 ៖​ ចំណេញបាន $20 ដែលតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ $99 ជា Tablet អេក្រង់ទំហំ 7​ អ៊ីញ RAM 2GB និង ROM 16GB
Huawei T3 7

- Huawei Y5 Lite ៖​ ចំណេញបាន $10 ដែលតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ $89 ប៉ុណ្ណោះ ជាស្មាតហ្វូនអេក្រង់ទំហំ 5.45  អ៊ីញ RAM 1GB និង ROM 16GB
Huawei Y5 Lite
ពេញចិត្តម៉ូឌែលណាដែរ? ប្រញាប់ឡើង ទាន់មានប្រូម៉ូសិនពិសេសអីចេះផង! អ្នករកជាវបាន នៅហាងទូរស័ព្ទ ដែលនៅជិតផ្ទះរបស់អ្នកបំផុត នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា៕
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម​​ សូមចូលទៅកាន់៖
Website: https://consumer.huawei.com/kh/
Facebook: Huawei Mobile (https://bit.ly/2ePDMSq)