កម្ពុជាបើកសាលាបង្រៀនឆុងកាហ្វេដំបូងគេស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារ

  • សុក្រ ០៩ សីហា, ២០១៩ ១០:១៩
ភ្នំពេញ៖ ក្នុងពេលតម្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងវិស័យកាហ្វេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានកំណើនខ្ពស់ និងពិបាករកអ្នកជំនាញនេះ សាលាបង្រៀនឆុងកាហ្វេត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនិងបំពេញទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារផងដែរ ។ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងទេសចរណ៍ អបអរចំពោះសាលាបង្រៀនឆុងកាហ្វេវិជ្ជាជីវៈនិងរំពឹងថាតាមរយៈសាលានេះ នឹងជួយបង្កើនគុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍ ដល់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ។ ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៃវិទ្យាស្ថាន ខូហ្វី កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០៨ សីហា ២០១៩នេះ ឯកឧត្តម តុប សុភ័ក អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ បានអោយដឹងថា៖ឯកឧត្តមបន្តថា៖ 
ពិធីបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៃវិទ្យាស្ថាន ខូហ្វី
លោក ថន រ៉ាដែន ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្សនៃវិទ្យាស្ថាន ខូហ្វី បានអោយដឹងថា៖
ពិធីបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៃវិទ្យាស្ថាន ខូហ្វី
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ វិទ្យាស្ថានខូហ្វីបានរៀបចំថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន៣សំខាន់រួមមាន៖ ទី១៖ កម្រិតជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ដែលក្នុងនោះមានថ្នាក់ជំនាញឆុងកាហ្វេកម្រិតមូលដ្ឋាន ថ្នាក់ជំនាញឆុងកាហ្វេកម្រិតមធ្យម និងថ្នាក់ជំនាញឆុងកាហ្វេឡាតេ ។
ទី២៖ កម្រិតអតិថិជន ដែលចែកចេញជា ការណែនាំអំពីកាហ្វេ ការណែនាំអំពីទឹកដោះគោ ការណែនាំអំពី Espresso និងការណែនាំអំពីការលីងកាហ្វេ ។
ទី៣៖ គឺជាវគ្គពិសេសសម្រាប់ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកាហ្វេដោយទទួលបានកាហ្វេដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ។លោកបន្តថា៖ 
ពិធីបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៃវិទ្យាស្ថាន ខូហ្វី
ពិធីបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៃវិទ្យាស្ថាន ខូហ្វី
ពិធីបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៃវិទ្យាស្ថាន ខូហ្វី
ពិធីបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៃវិទ្យាស្ថាន ខូហ្វី
ពិធីបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៃវិទ្យាស្ថាន ខូហ្វី
ពិធីបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៃវិទ្យាស្ថាន ខូហ្វី
ពិធីបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៃវិទ្យាស្ថាន ខូហ្វី