តារាទាំងនេះសុទ្ធតែមានកូនភ្លោះ មុខមាត់វិញ គួរឲ្យស្រលាញ់មិនចាញ់គ្នា!

ថៃ៖ បច្ចុប្បន្ននេះតារាល្បីៗ នៅក្នុងប្រទេសថៃ មិនសូវបិទបាំងពីជីវិតឯកជនរបស់ពួកគេនោះទេ បើទោះបីជាពួកគេបានរៀបការ និងមានកូនរួចហើយក៏ដោយ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ កូនៗរបស់ពូកគេក៏មានអ្នកគាំទ្រមិនចាញ់តារាល្បីៗ ហើយពេលខ្លះ មានស្រលាញ់ចូលចិត្តច្រើនជាងពួកគេទៀតក៏មាន។ជាក់ស្តែងមានតារាល្បី៨រូបនេះ ពួកគេសុទ្ធតែមានកូនភ្លោះ និងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង។ លើសពីនេះកូនៗពួកគេមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រលាញ់ មិនចាញ់គ្នានោះទេ។ ចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាតារាទាំង៨រូបនោះមានអ្នកណាខ្លះ ហើយកូនៗរបស់ពួកគេមានមុខមាត់យ៉ាងណានោះ? តោះ!ទៅទស្សនារូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖១​. Opal Panisara និង Oak Smith (កូនភ្លោះប្រុសស្រី)
Opal Panisara ស្វាមី និងកូនៗ
Opal Panisara ស្វាមី និងកូនៗ
២. Nana Rybena និង Da Boyway (កូនភ្លោះប្រុសស្រី)
Nana Rybena ស្វាមី និងកូនៗ
Nana Rybena និងកូនៗ
៣. Margie Rasri និង Pok Chirathivat (កូនភ្លោះប្រុសស្រី)
Margie Rasri ស្វាមី និងកូនៗ
Margie Rasri ស្វាមី និងកូនៗ
៤. Chompoo Araya និង Nott Visrut (កូនភ្លោះប្រុស)
Chompoo Araya និងកូនៗ
Chompoo Araya និងកូនៗ
៥. M Apinan និង Milk Busakorn (កូនភ្លោះស្រី)
M Apinan ភរិយា និងកូនៗ
M Apinan និងកូនៗ
៦. Noom Kongkrapunt និង Aum Banisa (កូនភ្លោះស្រី)
Noom Kongkrapunt ភរិយា និងកូនៗ
Noom Kongkrapunt និងកូនៗ
៧. Singto Numchok និង Malia (កូនភ្លោះប្រុស)
Singto Numchok និងកូនៗ
Singto Numchok និងកូនៗ
៨. Bua Sarocha និង Pipat Viriyamettakul (កូនភ្លោះប្រុស)
Bua Sarocha ស្វាមី និងកូនៗ
Bua Sarocha ស្វាមី និងកូនៗ