ចៃដន្យម្ល៉េះ! តារាស្រីទាំងនេះស្លៀកឈុតតែមួយ ស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់ មិនចាញ់គ្នា!

ថៃ៖ ទោះបីជាម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ថ្មីៗ មានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏តារាល្បីៗចៀសមិនផុតពីការស្លៀកជាន់ម៉ូតគ្នាដែរ។ ទោះជាស្លៀកជាន់គ្នាមែន ក៏ពួកគេមានភាពស្រស់ស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់តាមស្ទាយ៍តុបតែខ្លួនរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន។ ជាក់ស្តែងតារាស្រីទាំងនេះ ពួកគេបានស្លៀកឈុតតែមួយដូចៗគ្នា ប៉ុន្តែមានលេចធ្លោ និងទាក់ទាញមិនចាញ់គ្នានោះទេ។ចង់ដឹងថាតារាស្រីទាំងនោះមានអ្នកណាខ្លះ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖១. Kimmy Kimberly Yaya Urassaya និង Sara Legge
Kimmy Kimberly, Yaya Urassaya និង Sara Legge
២. Nune Woranuch, Bua Nalinthip, Mook Worranit និង Fon Sananthachat
Nune Woranuch, Bua Nalinthip, Mook WorranitនិងFon Sananthachat
៣. Anne Thong, Pattie Ungsira និង Fah Yongwaree
Anne Thong, Pattie Ungsira និង Fah Yongwaree
៤. Mai Davikah, Noey Chotika និង Tubtim Ruby
Mai Davikah, Noey ChotikaនិងTubtim Ruby
៥. Aom Sushar និង Diana Flipo
Aom Sushar និង Diana Flipo
៦. Bua Nalinthip និង Oome Eisaya
Bua NalinthipនិងOome Eisaya
៧. Namtan Chalita និង Marie Broenner
Namtan ChalitaនិងMarie Broenner
៨. Now Tisanart និង Pancake Khemanito  
Now TisanartនិងPancake Khemanito
៩. Green Ausadaporn និង Bow Maylada
Green AusadapornនិងBow Maylada
១០. Chompoo Araya និង Chippy Sirin
Chompoo ArayaនិងChippy Sirin