ខ្លាំងបាត់! ខែសីហានេះ Jimin V និង Jungkook ស៊ីដាច់តំណែងតារាប្រុសមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេប្រចាំខែ!

កូរ៉េខាងត្បូង៖ ផ្អែកតាមប្រភព The Korea Business Research Institute កាលពីថ្មីៗនេះ បានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវចំនួនតួលេខសរុបសម្រាប់តារាប្រុសៗ ដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង ប្រចាំខែសីហានេះ។ផ្អែកតាមប្រភពបន្តបានឲ្យដឹងថា ចំនួនលំដាប់ថ្នាក់អ្នកទទួលបានប្រជាប្រិយភាពជាងគេប្រចាំខែនេះ គឺត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីក្រុមបុរសចំនួន ៥២៧ ក្រុម ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យធំដែលប្រមូលបានចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី១៦ សីហា។ក្នុងនោះដែរ អ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះ គឺសមាជិក៣រូបមកពីក្រុម BTS លោក Jimin លោក V និងលោក Jungkook បានស៊ីដាច់កំពូលគេចាប់ពីលេខ១ ដល់ លេខ៣ ដោយមានពិន្ទុកំពូលរហូតដល់ ៩,០៧៦,៩៥៣ លានសម្រាប់ខែសីហា។
ចំណែកលោក V បានទទួលពិន្ទុពីការប្រូមូលទិន្នន័យចំនួន ៨,០១២,៦៤១ លាន ឯចំណែក Jungkook ទទួលបានពិន្ទុ ៦,៤៤៩,៦៥២។មិនទាន់អស់នោះទេ ខាងក្រោមនេះ គឺជាតារាមកពីក្រុមផ្សេងទៀត ដែលជាប់ជាលំដាប់តារាមានប្រជាប្រិយភាពប្រចាំខែ ចាប់ពីលេខ៤បន្ថែមទៀត៕តោះកុំឲ្យខាតពេលយូរ តាមដានខាងក្រោម៖

១. Jimin សមាជិក BTS

Jimin

២. V សមាជិក BTS

V

៣.  Jungkook សមាជិក BTS

Jungkook

៤. Cha Eun Woo សមាជិក ASTRO

Cha Eun Woo

៥. Jin សមាជិក BTS

Jin

៦. Baekhyun សមាជិក EXO

Baekhyun

៧. Chanyeol សមាជិក EXO

Chanyeol

៨. Ha Sung Woon សមាជិក HOTSHOT

Ha Sung Woon

៩. Sehun សមាជិក EXO

Sehun

១០. Hui សមាជិក Pentagon

Hui