តើពិភពលោកនឹងទៅជាយ៉ាងណា នៅពេលមនុស្សយន្តជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដីទាំងមូលនៅក្នុងរឿង “អាថ៌កំបាំងមនុស្សយន្ត”?

ភ្នំពេញ៖ ការស្រមើស្រមៃរបស់មនុស្សនាពេលអនាគតមិនប្រាកដថាខុសនោះទេ នៅពេលដែលគេទាយថាបច្ចេកវិទ្យារបស់មនុស្សយន្តនឹងគ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូល។ នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត “អាថ៌កំបាំងមនុស្សយន្ត​” និយាយអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សយន្តពិភពលោក ជាពិសេសការបាត់បង់នូវមនុស្សជាតិដោយជំនួសដោយការកាន់កាប់របស់មនុស្សយន្ត និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង នៅពេលដែលមនុស្សយន្តទាំងនោះមើលថែ និងចិញ្ចឹមមនុស្សនៅពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលនេះត្រូវកាន់កាប់ទាំងស្រុងដោយមនុស្សយន្ត? ចម្លើយទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តបែប sci-fi “អាថ៌កំបាំងមនុស្សយន្ត” ដែលមានចាក់បញ្ចាំងនៅគ្រប់រោងភាពយន្តហើយ។
រឿង“អាថ៌កំបាំងមនុស្សយន្ត”
រឿង “អាថ៌កំបាំងមនុស្សយន្ត”
រឿង “អាថ៌កំបាំងមនុស្សយន្ត”
រឿង “អាថ៌កំបាំងមនុស្សយន្ត”
រឿង “អាថ៌កំបាំងមនុស្សយន្ត”
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលំអិតពីភាពយន្តនេះ និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងភាពយន្តដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត អាចចូលទៅកាន់ចៃកុនតាមរយៈ www.cinema.com.kh ឬតាមប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គមដូចជា: www.facebook.com/JaiKon.Cambodia, www.youtube.com/JaiKonCambodia ហើយក៏អាច add ចៃកុនជាមិត្តក្នុងកម្មវិធី LINE ដែលមាន ID: @JAIKON ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ដូចជាសំបុត្រកុន និងរបស់ពីភាពយន្តជារៀងរាល់សប្តាហ៍៕