បាតុកម្មច្រើនកន្លែងមុខស្ថានទូតប្រេស៊ីល ដើម្បីបញ្ឈប់ភ្លើងឆេះព្រៃអាម៉ាហ្សូន ដែលជាកន្លែងផ្តល់អុកស៊ីសែន ២០% នៃផែនដី

  • ច័ន្ទ ២៦ សីហា, ២០១៩ ១០:៤០
បរទេស៖ ថ្មីៗនេះមនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស៊ីលដើម្បីទាមទារឱ្យប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីល លោក ហ្សែរ បូលសូណារ៉ូ (Jair Bolsonaro) ត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ភ្លើងឆេះព្រៃអាម៉ាហ្សូន។ការធ្វើបាតុកម្មនេះបានធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍ ទីក្រុងហ្សឺណែវ ទីក្រុងប៉ារីស ទីក្រុងម៉ាឌ្រីដ ទីក្រុងមីឡាន​ ទីក្រុងប៊ែកឡាំង ក្រោយពេលដែលមានភ្លើងឆាបឆេះខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ។ក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលបានស្រែកនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស៊ីលនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីស ដោយកាន់ផ្ទាំងក្រដាសដែលមានសារដូចជា 'Bolsonaro Out!' ('Fora Bolsonaro') ឬ Bolsonaro ចុះចេញទៅ។ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅស្ថានកុងស៊ុលក្នុងរដ្ឋធានីអង់គ្លេសដើម្បីអំពាវនាវឱ្យប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោក ហ្សែរ បូលសូណារ៉ូ (Jair Bolsonaro) ការពារព្រៃអាម៉ាហ្សូនជាបន្ទាន់។គួរឱ្យដឹងផងដែរថា ព្រៃអាម៉ាហ្សូនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាសួតនៃផែនដី ហើយប្រសិនបើព្រៃអាម៉ាហ្សូនត្រូវបាត់បង់ពិតមែននោះ វាមានន័យថាខ្យល់អុកស៊ីសែននៅលើផែនដីនឹងបាត់បង់អស់ចំនួន ២០% ទៅតាមហ្នឹងដែរ។ដូច្នេះបញ្ហាជម្លោះនយោបាយ និងការឆាបឆេះព្រៃអាម៉ាហ្សូនមិនមែនត្រឹមតែរឿងរបស់ប្រទេសប្រេស្ស៊ីលតែមួយប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាគឺជារឿងរបស់ពិភពលោកទាំងមូល។ចំណែកប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោក ហ្សែរ បូលសូណារ៉ូ (Jair Bolsonaro) បានធ្វើការចោទប្រកាន់អន្តរជាតិថា ពួកគេ​កំពុងលូកលាន់​កិច្ចការ​ផ្ទៃក្នុង​របស់ប្រទេសប្រេស៊ីលផងដែរ៕
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
តំបន់ព្រៃអាម៉ាហ្សូនដែលកំពុងឆាបឆេះ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
មនុស្សម្នានៅជុំវិញពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅខាងក្រៅស្ថានទូតប្រេស្ស៊ីលនៅតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ
តំបន់ព្រៃអាម៉ាហ្សូនដែលកំពុងឆាបឆេះ
តំបន់ព្រៃអាម៉ាហ្សូនដែលកំពុងឆាបឆេះ
តំបន់ព្រៃអាម៉ាហ្សូនដែលកំពុងឆាបឆេះ
តំបន់ព្រៃអាម៉ាហ្សូនដែលកំពុងឆាបឆេះ
តំបន់ព្រៃអាម៉ាហ្សូនដែលកំពុងឆាបឆេះ
តំបន់ព្រៃអាម៉ាហ្សូនដែលកំពុងឆាបឆេះ