ស្វាគមន៍ការបើកបង្ហាញ ថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់កំប៉ុងរូបរាងថ្មី​ ជាផ្លូវការ!

  • ពុធ ២៨ សីហា, ២០១៩ ១៥:០៦
រាជធានីភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតែលភ្នំពេញភូគីត្រា បានបើកបង្ហាញ ស្រាបៀរថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់កំប៉ុងរូបរាងថ្មីដ៏អស្ចារ្យជាផ្លូវការ នេះជាការបើកទំព័រថ្មីដើម្បីផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍​ថ្មី​ និងកាន់តែអស្ចារ្យ​។
ការបើកបង្ហាញ ស្រាបៀរថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់កំប៉ុងរូបរាងថ្មី​
អ្វីកាន់តែជាពិសេសក៏មានការបានដាក់បង្ហាញ ថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់ដបរូបរាងថ្មី ដែលរចនាឡើងជាមួយរូបរាងកាន់តែទាក់ទាញ។ ថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់ បង្កើតឡើងសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មី និងទាន់សម័យ ផ្តល់ជូននូវរសជាតិដ៏ស្រាលស្រទន់ និងអារម្មណ៍កាន់តែស្រស់ស្រាយបែបថ្មី។
ការបើកបង្ហាញ ស្រាបៀរថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់កំប៉ុងរូបរាងថ្មី​
ស្រាបៀរថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់ ជាជំនាន់ថ្មីនៃស្រាបៀរថៃហ្គ័រដែល​មានដើមកំនើតនៅប្រទេសសឹង្ហបុរីតាំងពីឆ្នាំ១៩៣២ មានលក់នៅជាង ៥០ ប្រទេសទូទាំងពិភពលោក​ ហើយបានឈ្នះពានរង្វាន់លំដាប់អន្តរជាតិជាង ៤០ មេដាយទាំងផ្នែករសជាតិ និងគុណភាព។​ ថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់ ត្រូវបានផលិតឡើងនៅសីតុណ្ហភាព-១ អង្សាសេ ជាមួយគ្រប់ដំណត់គ្រីស្តាល់ ដ៏ត្រជាក់ផ្តល់ជូនដល់លោកអ្នក ប្រកបដោយរសជាតិស្រាលស្រទន់ និងអារម្មណ៍កាន់តែស្រស់ស្រាយ។
ស្រាបៀរថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់កំប៉ុងរូបរាងថ្មី​
ស្រាបៀរថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់កំប៉ុងរូបរាងថ្មី​
សូមត្រៀមខ្លួនទទួលយកនូវអ្វីដែលថ្មី និងកាន់តែអស្ចារ្យជាមួយថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់ ជាពិសេសត្រៀមខ្លួនសាករសជាតិនៃស្រាបៀរថៃ​ហ្គ័រគ្រី​ស្តាល់កំប៉ុងថ្មី  នឹងផ្តល់ជូនលោកអ្នកទទួលបាននូវអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ  រីករាយស្រស់ថ្លាជាមួយថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់គ្រប់ពេលរបស់អ្នក និងត្រៀមខ្លួនទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មី និងសកម្មភាពនាពេលដ៏អស្ចារ្យនាពេលខាងមុខឆ្ងាប់ៗនេះ៕
ស្រាបៀរថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់កំប៉ុងរូបរាងថ្មី​
ការបើកបង្ហាញ ស្រាបៀរថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់កំប៉ុងរូបរាងថ្មី​
ការបើកបង្ហាញ ស្រាបៀរថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់កំប៉ុងរូបរាងថ្មី​
ការបើកបង្ហាញ ស្រាបៀរថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់កំប៉ុងរូបរាងថ្មី​
ការបើកបង្ហាញ ស្រាបៀរថៃហ្គ័រគ្រីស្តាល់កំប៉ុងរូបរាងថ្មី​
ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតស្រាបៀរថៃ​ហ្គ័រគ្រី​ស្តាល់កំប៉ុងរូបរាងថ្មី សូមមកកាន់ Facebook Page ផ្លូវការស្រាបៀរថៃ​ហ្គ័រ៖​ https://www.facebook.com/tigerbeerKH/ 
ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ។