ក្រសួងធនធានទឹក បញ្ជាក់ស្ថានភាពកំពស់ទឹក នៅតាមស្ថានីយជលសាស្ត្រនានា ប្រចាំថ្ងៃទី៣០ ខែសីហានេះ!

  • សុក្រ ៣០ សីហា, ២០១៩ ០៨:១៤
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានចេញព្រឹត្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រទាំង៨ រួមមានស្ថានីយ៖១-ទន្លេមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង២-ទន្លេមេគង្គ-ក្រចេះ៣-ទន្លេមេគង្គ-កំពង់ចាម៤-ទន្លេបាសាក់-ចតុមុខ៥-ទន្លេមេគង្គ-អ្នកលឿង៦-ទន្លេបាសាក់-កោះខែល៧-ទន្លេសាប-ព្រែកក្តាម៨-ទន្លេសាប-កំពង់លួងសូមអានព្រឹត្តបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់qទឹករបស់ក្រសួងធនធានទឹក ពីស្ថានភាពកំពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រ ដូចខាងក្រោម៖