តារាស្រីទាំងនេះហើយ ដែលគេគិតថាមានកម្ពស់ខ្ពស់ ជាងគេក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួន

កូរ៉េខាងត្បូង៖ ជាក់ស្តែង​ក្នុង​វិស័យ​កម្សាន្ត នៅ​ទូទាំង​ពិភព​លោក​មិន​ថា ​វិស័យ​អ្វី​នោះ​ទេ ជាធម្មតា​​អ្នកគាំទ្រ​តែង​តែង សង្កេត​មើល​មុន​គេ​គឺ​​​ ភាព​ស្រស់ស្អាត រួម​ទាំង​កម្ពស់ នឹងរូបរាង​ នៃ​តារារូប​នោះ​ជារឿង​មុន​គេ​។ ទោះយ៉ាង​នៅ ក្នុង​វិស័យ​K-pop ក៏ដូច​គ្នាដែរ។ ដែល​កម្ពស់ជាមធ្យម ​របស់​នារីកូរ៉េ​គឺ​ត្រឹម​​១៦២.៥៦cm ឬលើសនេះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ​។ ក៏​ប៉ុន្តែ​ប្រសិនបើ​ នារី​ណា​ដែល​មាន​កម្ពស់​ខ្ពស់​ជាង​នេះ ​គឺ​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ខ្ពស់​ ក៏​ប៉ុន្តែ​​ក៏មិន​សូវ​មាន​នោះ​ទេ។ ក៏ប៉ុន្តែ​ យ៉ាងណាមិញ តារាស្រី​K-pop ទាំង​ប៉ុន្មានដួង​នេះត្រូវ​បាន​ ជាប់ចំណាត់​ថា្នក់​ជា​សមាជិកក្រុម ​ដែល​មានកម្ពស់​ខ្ពស់ជាងគេបំផុត ​នៅក្នុងក្រុម​របស់​ពួកគេ ក៏ដូចជា នៅក្នុង​វិស័យចម្រៀង​K-pop ផងដែរ៕ ១. Doyeon សមាជិកក្រុមWeki Meki មានកម្ពស់១៧៣cm
Doyeon
២. Sooyoung សមាជិកក្រុមGirl Generation មានកម្ពស់១៧២cm
Sooyoung
៣. Hyejeong សមាជិកក្រុមAOA មានកម្ពស់១៧២cm
Hyejeong
៤. Soyee សមាជិកក្រុមGugudan មានកម្ពស់១៧២cm
Soyee
៥. Sowon សមាជិកក្រុមGFRIEND មានកម្ពស់១៧២cm
Sowon
៦. Eunbin សមាជិកក្រុមCLC មានកម្ពស់១៧១cm
Eunbin
៧. Yeonwoo សមាជិកក្រុមMomoland មានកម្ពស់១៧០cm
Yeonwoo
៨. Tzuyu សមាជិកក្រុមTWICE មានកម្ពស់១៧០cm
Tzuyu
៩. Hayoung សមាជិកក្រុមApink មានកម្ពស់១៦៩cm
Hayoung
១០. Eunseo សមាជិកក្រុមCosmic Girl មានកម្ពស់១៦៩cm
Eunseo
១១. Chaeyoung សមាជិកក្រុមfromis_9 មានកម្ពស់១៦៩cm
Chaeyoung
១២. Yujin សមាជិកក្រុមIZ*ONE មានកម្ពស់១៦៩cm
Yujin
១៣. Wonyoung សមាជិកក្រុមIZ*ONE មានកម្ពស់១៦៩cm
Wonyoung
១៤. Jinsol សមាជិកក្រុមAPRIL មានកម្ពស់១៦៩cm
Jinsol
១៥. Yuna សមាជិកក្រុមITZY មានកម្ពស់១៦៩cm
Yuna
១៦. Rosé សមាជិកក្រុមBLACKPINK មានកម្ពស់១៦៨cm
Rosé