ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា អនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជន ដែលមានក្រដាសប្រាក់រៀលចាស់ ទក់ ឬរហែក ទៅដូរយកក្រដាស់ប្រាក់ថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ ២៦ ខែកញ្ញា!

  • ពុធ ០៤ កញ្ញា, ២០១៩ ០៧:៥៨
(ភ្នំពេញ)៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នឹងរៀបចំយុទ្ធនាការស្រឡាញ់ប្រាក់រៀល នៅថ្ងៃទី១៦-២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខនេះ។យុទ្ធនាការស្រលាញ់ប្រាក់រៀលនេះ នឹងផ្ដល់ឱកាសជូនសាធារណជន ដែលមានក្រដាសប្រាក់រៀលចាស់, ទក់ ឬរហែកអញ្ជើញមកដូរយកក្រដាស់ប្រាក់រៀលថ្មី នៅតាមបញ្ជរបេឡារបស់សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជារាជធានី-ខេត្ត (លើកលែងស្នាក់ការកណ្ដាល) រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ៕