អតីតកីឡាករក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal លោក Martin Keown ព្យាករណ៍ក្រុមកំពូលតារាងទាំង៤នៅ PL ក្នុងរដូវកាលនេះ

  • ពុធ ០៤ កញ្ញា, ២០១៩ ១៣:១៥
អង់គ្លេស៖ ៤ ប្រកួតកន្លងផុតទៅនៅ PL រដូវកាលនេះ ក្រុមកំពូលតារាង Liverpool ដែលជាក្រុមតែមួយគត់ក្នុងការឈ្នះនៅរាល់ការប្រកួតក្នុងលីគរបស់ពួកគេ។ ក្រុម Manchester City ស្ថិតនៅលេខ ២ ដោយមាន ១០ ពិន្ទុ តាមពីក្រោយដោយក្រុម Leicester City និង Crystal Palace នៅលេខ ៣ និងលេខ ៤ មាន ៨ ពិន្ទុនិង ៧ ពិន្ទុ។ការទស្សន៍ទាយក្រុមកំពូលទាំងបួនរបស់លោក Martin Keown មើលទៅខុសគ្នាពីតារាងបច្ចុប្បន្ន។ ដោយអតីតកីឡាករក្រុមកាំភ្លើងធំ Arsenal រូបនេះបានទស្សន៍ទាយថាហង្សក្រហម Liverpool ស្ថិតនៅកំពូលតារាងនារដូវកាលនេះ ដែលបន្ទាប់មកគឺ Man City, Tottenham និងបន្ទាប់មកទៀតគឺ Arsenal ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Keown ក៏បន្តបញ្ជាក់ថាកន្លែងទីបួនគឺបើកចំហធំទូលាយសម្រាប់ក្រុមផ្សេងៗទៀតមកដណ្ដើម៖Keown បានបន្តទៀតថា៖ 
Martin Keown អតីតកីឡាករ Arsenal