បើNaNa កាន់តែស្អាតទៅបែបនេះ អ្នកណាមិនលង់នោះ?

កូរ៉េខាងត្បូង៖ អ្នកណាមិនស្គាល់ ពី Nana ដែលជាស្រីស្អាតលំដាប់កូរ៉េ ហើយរូបនា​ងក៏បានជា មនុស្សស្រីលេខ១ ២ឆ្នាំជាប់គ្នា​នៅលើពិភពលោក ក្នុងចំណោមស្រីស្អាតជាច្រើន ដែលត្រូវបាន មនុស្សជាច្រើនធ្វើការបោះឆ្នោត។ជាពិសេស រូបថតប៉ុន្មានសន្លឹក ត្រូវបានល្បីសុះសាយ នៅក្នុងបណ្តាញសង្គម ជាមួយនឹងសក់ខ្លីរបស់នាង ហើយរូបទាំងនេះ មានរូបខ្លះ នាងមិនដឹងខ្លួនទៀតផង តែបែរជាធ្វើឲ្យ ហ្វេនស្ទើរតែភ្លេចដកដង្ហើម ជាមួយនឹងសម្រស់របស់នាង។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ រូបថតរបស់នាង​ក៏ត្រូវបានគេ ចែកចាយតៗគ្នាយ៉ាងច្រើនផងដែរ។ក្នុងនោះដែរ បើទោះបីជាមុខរបស់នាង ស្រួចប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ក៏អាចនិយាយបានថា ស្រស់ស្អាត មិនធម្មតានោះដែរ ជាមួយនឹងសក់ខ្លីរបស់នាងបែបនេះ៕
NaNa
NaNa
NaNa
NaNa
NaNa
NaNa
NaNa​ កាលនាងសក់វែង