ទាយមើលថា ពួកគេមានអាយុប៉ុន្មានហើយ? នេះជាអាយុពិត របស់តារាK-pop ដែលល្បីសព្វថ្ងៃ

កូរ៉េខាងត្បូង៖ ជាក់ស្តែងបើ​ទោះប្បីជា​តារាK-pop ទាំងនេះ​នៅ​​​មាន​វ័យក្មេង​ក៏​ដោយ ​តែ ​ប្រសិន​បើ​និយាយ​ពី ​ប្រជាប្រិយ​ភាពនឹងភាពទាក់ទាញ ​ពីសំណាក់​អ្នកគាំ​ទ្រវិញ​គឺមិន​តិចនោះ​ទេ។ ក៏ប៉ុន្តែ​គ្មាន​អ្វី​ ដែលគួរឲ្យ​​ចម្លែក​នោះ​ទេ​ ក៏​ព្រោះ​តែ​សមត្ថភាព ​នឹងទេពកោសល្យដ៏ល្អ​របស់​ពួកគេ ទើប​​​បានជួយ​ឲ្យ​តារាវ័យក្មេង​ទាំងនេះ​ ភាគច្រើន​បាន​វិវត្តន៍ខ្លួន ធ្វើ​​ជា​តារាK-pop ទាំងដែល​ពួកគេ ​មិន​ទាន់​ទាំង​ពេញ​វ័យផង។ លើសពីនេះ​ទៅ​ទៀត​នោះ​ អ្នកគាំ​ទ្រ​មួយ​ចំនួន​អាច​នឹងមិន​ដឹង ​ហើយ​ក៏​អាច​នឹង​ស្មាន​ខុស ​នៅ​អាយុពិតរបស់​តារាK-pop ទាំងប៉ុន្មាន​ដួង​នេះ​ ពីព្រោះ​ជាក់ស្តែងពួកគេ ​អ្នកខ្លះ​គឺមិន​ទាន់​ទាំង​ពេញ​វ័យ ស្រួលបួល​​ផង​នោះ​ទេ៕តោះចង់ដឹង​ថា​មកទល់​នឹង​ពេល​នេះ ពួកគេ​មាន​អាយុ​ប៉ុន្មាន​ហើយ​នោះ​ សូមទៅ​ទស្សនា​ទាំង​អស់គ្នា​៖១​. Jeon SoMi ​កើតនៅ​ថ្ងៃ​ទី​៩ ខែ​មិនា ឆ្នាំ​២០០១ (១៨ឆ្នាំ​)
Jeon SoMi
២. Lee DaeHwi កើតនៅ​ថ្ងៃ​ទី២៩ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០០១ (១៨ឆ្នាំ​)
Lee DaeHwi
៣. Kim MinJu កើតនៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែ​កុម្ភះ ឆ្នាំ​២០០១ (១៨ឆ្នាំ​)
Kim MinJu
៤. Shin RyuJin កើតនៅ​ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០០១ (១៨ឆ្នាំ​)
Shin RyuJin
៥. ChaeRyeong កើតនៅ​ថ្ងៃ​ទី៥ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០០១ (១៨ឆ្នាំ​)
ChaeRyeong