អ្នកខ្លះ ប្រហែលជាមិនបានដឹងទេថា តារាស្រីប្រុសទាំងប៉ុន្មានដួងនេះ គឺសុទ្ធសឹងតែជាមិត្តភក្តិល្អនឹងគ្នា

កូរ៉េខាងត្បូង៖ អ្នកគាំទ្រ​មួយ​ចំនួន​ប្រហែល​ជា មិន​ធ្លាប់​បាន​ដឹង​នោះ​ទេ​ថា ​តារា​ប្រុសស្រី​ទាំង​ប៉ុន្មាន​ដួង​នេះ ​គឺ​មាន​ទំនាក់ទំនងជិតដិត​នឹងគ្នា​ខ្លាំង ​ដល់​ថ្នាក់​ពេល​ខ្លះ​ គេ​យល់​ច្រលំ​ថា ​ពួក​គេ​គឺ​ជាគូស្នេហ៍​នឹងគ្នាទៀត​ផង។ ជាក់ស្តែង យើងឃើញ​ថា ​តារាប្រុស​ស្រី​របស់​កូរ៉េ ទាំងប៉ុន្មាន​ដួង​នេះ​ គឺ​​ជា​មិត្ត​ស្គាល់​ចិត្ត​ថ្លើម​គ្នា​ខ្លាំង បើទោះប្បី​ជា​ពួកគេ​មាន​ភេទ ផ្ទុយគ្នា​ក៏ដោយ​។ ម្យ៉ាងវិញ​ទៀត​​ពួកគេ​តែង​តែ ​ចែករំលែក​នៅ​ពេល​វេលា​ ពិសេសៗ​ជាមួយគ្នា នឹង​តែង​តែ​ផ្តល់​នៅ​កម្លាំងចិត្ត​ ឲ្យ​គ្នា​ទៅវិញ​ទៅ​មក​ បើទោះបីស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈ លំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ។ រហូតពេល​ខ្លះ​​ធ្វើ​ឲ្យ ​អ្នកគាំ​ទ្រ​លួច​ច្រណែន​ពី មិត្តភាព​ដ៏ល្អរបស់​ពួកគេ ថែម​​ទៀតផង​។ ​ទោះ​យ៉ាងម៉ិញ​ មិត្ត​ភក្តិ​ជិតដិត​នឹង​គ្នាគឺ មិន​ចាំបាច់​ប្រកាន់​ទាល់​តែ​ភេទ​ដូចគ្នា ​ច្រើន​ពេកនោះ​ទេ។ ពោល​គឺ​​​​មិន​ចាំ​បាច់​​ថា​ ទាល់​តែ​រវាងស្រី​និងស្រី​ ឬក៏​ប្រុសនិង​ប្រុសទើ​បអាច​ដើរ​ជាមួយ​គ្នា​បាន​​នោះ​ទេ។ សំខាន់​ឲ្យ​តែ​អាច​យល់​ពីគ្នា​ ជួយ​គ្នា​ នៅក្បែរគ្នា​ពេល​គ្រាលំបាក និង​ផ្តល់​នៅ​កម្លាំង​ចិត្តឲ្យ​គ្នា មិន​ទៅ​ចោល​គ្នាទៅ​បាន​ហើយ៕ ១. Heechul និងTaeyeon
Heechul និងTaeyeon
Heechul និងTaeyeon
Heechul និងTaeyeon
២. Heechul និងSulli
Heechul និងSulli
Heechul និងSulli
Heechul និងSulli
៣. BoA និងTVXQ’s Yunho
BoA និងTVXQ’s Yunho
BoA និងTVXQ’s Yunho
BoA និងTVXQ’s Yunho
BoA និងTVXQ’s Yunho
៤. Stephanie​ និងJang Geun Suk
Stephanie​ និងJang Geun Suk
Stephanie​ និងJang Geun Suk
Stephanie​ និងJang Geun Suk
៥. Amber និងHenry
Amber និងHenry
Amber និងHenry
Amber និងHenry
Amber និងHenry
Amber និងHenry
៦. Yoo Ah In និង​Jung Yoo Mi
Yoo Ah In និង​Jung Yoo Mi
Yoo Ah In និង​Jung Yoo Mi
Yoo Ah In និង​Jung Yoo Mi
Yoo Ah In និង​Jung Yoo Mi