ស្រាបៀរសឹង្ហ ប្រារព្ធពិធីសម្ពោធរូបរាងថ្មី និងជប់លៀងជួបជុំថ្លែងអំណរគុណ ដល់ដៃគូអាជីវកម្ម!

  • ពុធ ១១ កញ្ញា, ២០១៩ ១០:០៣
ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរសឹង្ហ បានរៀបចំពិធីសម្ពោធរូបរាងថ្មី និងជប់លៀងជួបជុំថ្លែងអំណរគុណដល់ដៃគូអាជីវកម្ម និងតំណាងចែកចាយរបស់ខ្លួន ដែលមានឈ្មោះថា “StartGrowing with Singha” នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតែលភ្នំពេញ កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។
ពិធីសម្ពោធរូបរាងថ្មី និងជប់លៀងស្រាបៀរសឹង្ហ
កម្មវិធីជប់លៀងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីបង្ហាញពីការរចនារូបរាងថ្មីរបស់ស្រាបៀរសឹង្ហ និងដើម្បីជួបជុំថ្លែងអំណរគុណដល់ដៃគូអាជីវកម្ម និងដេប៉ូចែកចាយមកពីមជ្ឈដ្ឋានខេត្តក្រុងទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រ និងជួយជម្រុញការលក់របស់ស្រាបៀរសឹង្ហ ក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា។
រូបរាងថ្មីរបស់ស្រាបៀរសឹង្ហ
លោក លូអីស ហ្វឺរេ (Lluis Ferre) អគ្គនាយកហ៊ុនស្រាបៀរសឹង្ហប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ បានមានប្រសាសន៍ថា៖
លោកលូអីស ហ្វឺរេ
លោកបានបន្តថា៖
លោកបណ្ឌិតនួន ផេង
លោកបណ្ឌិត នួន ផេង អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន I.Q.P.S Trading បានឲ្យដឹងដែរថា៖
ពិធីសម្ពោធរូបរាងថ្មី និងជប់លៀងស្រាបៀរសឹង្ហ
ពិធីសម្ពោធរូបរាងថ្មី និងជប់លៀងស្រាបៀរសឹង្ហ
ពិធីសម្ពោធរូបរាងថ្មី និងជប់លៀងស្រាបៀរសឹង្ហ
ពិធីសម្ពោធរូបរាងថ្មី និងជប់លៀងស្រាបៀរសឹង្ហ
ពិធីសម្ពោធរូបរាងថ្មី និងជប់លៀងស្រាបៀរសឹង្ហ
ពិធីសម្ពោធរូបរាងថ្មី និងជប់លៀងស្រាបៀរសឹង្ហ