ទៅភ្ជុំបានសាំង FREE ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍!

  • សុក្រ ១៣ កញ្ញា, ២០១៩ ១៤:៤២
សម្រាប់រដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ដែលកំពុងរំកិលកាន់តែជិតនេះ សុវណ្ណាភូមិ​ ឡាយហ្វ៍ បានបង្កើតកម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់តំបន់ទូទាំងប្រទេស គឺកម្មវិធី «ទៅភ្ជុំបានសាំង FREE ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍» ដែលមានរយៈពេលផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ 30 កញ្ញា 2019។  
ទៅភ្ជុំបានសាំង FREE ពីសុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍
សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ នឹងផ្តល់ជូនសាំងដល់អតិថិជនចាប់ពី ៥ លីត្រ ដល់រាប់រយលីត្រ ដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌ។​ កម្មវិធីផ្តល់ជូននេះសម្រាប់៖ - បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដែលបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងចាប់ពី $300 ឡើងទៅ
- បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងត្រូវបានចេញជូនចាប់ពីថ្ងៃទី15​ សីហា ដល់ 30 កញ្ញា 2019 ចំពោះកម្មវិធីនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនដែលផ្តល់ទំនុកចិត្តលើ សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ លើការការពារហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារ និងជាពិសេសចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនទាំងអស់ឱ្យធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតដើម្បីជួបជុំគ្រួសារញាតិមិត្ត ដើម្បីបង្កើតពេលវេលាល្អៗជាមួយគ្នាក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះ៕សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះ៖ 
- ទូរស័ព្ទ៖ 1800 2122 (ឥតគិតថ្លៃ) ឬជួបជាមួយទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ នៅតាមសាខាធនាគារកាណាឌីយ៉ា ធនាគារប្រៃសណីយកម្ពុជា ឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករឬ https://sovannaphumlife.com/get_free_gasolin_from_sovannaphum_life_for_pchum_ben 
- ​លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។​ • អាសយដ្ឋាន៖ វិមានកាណាឌីយ៉ា លេខ315 ជាន់ទី25 វិថីព្រះបាទអង្គឌួង(110) កែងមហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស(93)​ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
• លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 966 955 | 1800 2122 (ឥតគិតថ្លៃ )  | Facebook: https://www.facebook.com/sovannaphumlifecambodia/
• Instagram: https://www.instagram.com/sovannaphum_life | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sovannaphum-life-assurance-plc/
• Website: https://sovannaphumlife.com/