តោះ! មកស្គាល់ប្រាសាទទាំង ១០ ដែលចំណាស់ជាងគេនៅលើពិភពលោក

  • ព្រហស្បតិ៍ ១៩ មីនា, ២០២០ ១៣:២២
នៅបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកតែងតែមានកន្លែង តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រ ក៏ដូចជាប្រាសាទ ឬទីកន្លែងដែលតំណាងឱ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យចង់ទៅទស្សនា និងចង់ដឹងពីប្រវត្តិរបស់វាផងដែរ។ បើចង់ដឹងច្បាស់ មកស្គាល់ពីប្រាសាទទាំង ១០ ដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅពិភពលោក៖ ១០. រាជវាំង Knossosប្រាសាទនេះមានចម្ងាយ ៥ គីឡូម៉ែត្រ ភាគខាងត្បូង Herak lion វាកសាងនៅចន្លោះឆ្នាំ ១៧០០ និង ១៤០០ មុន គ.ស។
រាជវាំង Knossos
៩. ប្រាសាទ Gobkli Tepe ប្រាសាទ Gobkli Tepe គឺស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសតួគី នៅលើកំពូលភ្នំ។ ហើយបានកសាងនៅកំឡុងសតវត្សទី ១០ (សហវត្សដំបូង) មុន គ.ស។
ប្រាសាទ Gobkli Tepe
៨. ប្រាសាទ Amada ប្រាសាទ Amada ប្រទេសអេសុីបមានប្រាសាទមួយដែលចាស់ជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសគឺប្រាសាទ Amada។ ប្រាសាទនេះបានកសាងដោយព្រះចៅផារ៉ាអុងទី៣ ក្នុងសតវត្សទី ១៥ មុន គ.ស។
ប្រាសាទ Amada
៧. ប្រាសាទ Ggantije ប្រាសាទ Ggantije បានកសាងនៅលើកោះ Go Zo នៅឆ្នាំ ៣៦០០ ដល់ ៣០០០ មុន គ.ស។
ប្រាសាទ Ggantije
៦. ប្រាសាទ Hagar Qim និង Minaj dra Hagar Qim និង Minaj dra ប្រាសាទពីរនេះត្រូវបានកសាងចន្លោះឆ្នាំង ៣៦០០ ដល់ ៣២០០ មុន គ.ស។
ប្រាសាទ Hagar Qim និង ប្រាសាទ Minaj dra
៥. ប្រាសាទ SETI I ប្រាសាទ SETI I កសាងនៅច្រាំងខាងលិចនៃទន្លេនីលនៅក្នុងទីក្រុង Abydas។ ហើយព្រះអង្អ SETI មិនបានបញ្ចប់វាទេ ដោយកូនរបស់គាត់ Ramses ES បានបញ្ចប់វា បន្ទាប់ពីគាត់សោយ ទីវង្គតនៅឆ្នាំ ១២៧៩ មុន គ.ស។
ប្រាសាទ SETI I
៤. ប្រាសាទ Hypogeumប្រាសាទ Hypogeum កសាងក្រោមដីក្នុងទីក្រុង Malta ដោយមាន ៣ វគ្គកំពូល នៅឆ្នាំ ៣៦០០ ដល់ ៣៣០០ មុន គ.ស វគ្គកណ្ដាលនៅឆ្នាំ ៣៣០០ ដល់ ៣០០០ មុន គ.ស និងវគ្គក្រោមផុតនៅឆ្នាំ ៣១៥០ ដល់ ២៥០០ មុនគ.ស។
ប្រាសាទ Hypogeum
៣. ប្រាសាទ Hatshepsutប្រាសាទ Hatshepsut កសាងនៅច្រាំងទន្លេនីលខាងលិច ពីឆ្នាំ ១៤៧៩ ដល់ ១៤៥៨ មុន គ.ស។
ប្រាសាទ Hatshepsut
២. ប្រាសាទ Luxoប្រាសាទ Luxor ស្ថិតនៅភាគខាងកើតទន្លេនីល ជាទីក្រុងបុរាណ Tnebes ដែលកសាងឡើងនៅឆ្នាំ ១៤០០ មុន គ.ស។
ប្រាសាទ Luxo
១. ប្រាសាទ Sotone hengeប្រាសាទ Sotone henge ជាប្រាសាទល្បីជាងគេនៅលើពិភពលោក កសាងនៅឆ្នាំ ២៥០០ មុន គ. ស៕
ប្រាសាទ Sotone henge