សួស្ដីឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ​ ទិញភ្លាម ថែមភ្លាម ពីក្រុមហ៊ុន ស៊ុនស៊ីម៉ិចកូ!

  • ព្រហស្បតិ៍ ២៦ មីនា, ២០២០ ០៩:៣៦
ភ្នំពេញ៖ សួស្ដីឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរ​ ទិញភ្លាម ថែមភ្លាម សម្រាប់អតិជនដែលបានជាវគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចពីក្រុមហ៊ុន ស៊ុនស៊ីម៉ិចកូ និងទទួលបានកាដូចភ្លាមៗ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះរាល់ការទិញអស់ទឹកប្រាក់ចាប់ពី 100$ ឡើង នឹងទទួលបាន ឆ្នោតមួយសន្លឹកដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់។​ ឈ្នះរង្វាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
ទិញភ្លាម ថែមភ្លាម ពីក្រុមហ៊ុនស៊ុនស៊ីម៉ិចកូ
លោកអ្នកក៏អាចកុម្ម៉ង់បានតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមនេះ ក្រុមការងាយើងនឹងដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។សាខារាជធានីភ្នំពេញ៖
- ផ្ទះលេខ ៦០ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស លេខទូរស័ព្ទ 069 266 188
- ផ្ទះលេខ ២៧៨-២៨០ មហាវិថីម៉ៅសេទុង លេខទូរស័ព្ទ 070 909 697
- ផ្ទះលេខ ៣៦ មហាវិថីម៉ៅសេទុង លេខទូរស័ព្ទ 096 232 1853 / 089 788 536
- ផ្ទះលេខ ៣៥ មហាវិថី មុនី្នរ៉េត លេខទូរស័ព្ទ 016 816 281
- ផ្ទះលេខ ៨៩ មហាវិថីព្រះសីហនុ លេខទូរស័ព្ទ 086 277 633
- ផ្ទះលេខ ១០៥ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម លេខទូរស័ព្ទ 069 225 660 / 092 769 269
- ផ្ទះលេខ ៣៩ ផ្លូវ ១៩៩ លេខទូរស័ព្ទ 017 667 864
- ផ្ទះលេខ ៤៦-៤៨ ផ្លូវលេខ ៥៣-១៣០ លេខទូរស័ព្ទ 023 218 980
- ផ្ទះលេខ ២១៩BC មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស លេខទូរស័ព្ទ 016 975 540
- ផ្ទះលេខ ៦៥៤ ផ្លូវចាក់អង្រែក្រោម លេខទូរស័ព្ទ 069 58 68 94
- ផ្ទះលេខ ១៤៤ ស្ទឹងមានជ័យ លេខទូរស័ព្ទ 010 606 581
- ផ្លូវ 6A ជ្រោយចង្វា លេខទូរស័ព្ទ : 089 671 166 / 010 776 396សាខាបណ្ដាខេត្ដ៖
- ខេត្តសៀមរាប ផ្ទះលេខ ០៧៣៥ ផ្លូវ ០៦ លេខទូរស័ព្ទ 063 965 188
- ខេត្តបាត់ដំបង ផ្ទះលេខ ១០៣-១-៥ ផ្លូវ ០៣ លេខទូរស័ព្ទ 053 952 658
- ខេត្តព្រះសីហនុ ផ្លូវឯករាជ្យ លេខទូរស័ព្ទ 034 210 488
- ខេត្តកំពត ផ្ទះលេខ ៦៦ ផ្លូវ ០៣ លេខទូរស័ព្ទ 033 210 088
- ខេត្តកំពង់ចាម ផ្ទះលេខ ០៧ ផ្លូវព្រះបាទអង្គឌួង លេខទូរស័ព្ទ 042 210 868។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់៖
- Facebook: https://www.facebook.com/sunsimexcoelectronic/?fref=ts
- YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEqWZLwkzUaxsQxZAqTC62Q
ទិញភ្លាម ថែមភ្លាម ពីក្រុមហ៊ុនស៊ុនស៊ីម៉ិចកូ
ទិញភ្លាម ថែមភ្លាម ពីក្រុមហ៊ុនស៊ុនស៊ីម៉ិចកូ
ទិញភ្លាម ថែមភ្លាម ពីក្រុមហ៊ុនស៊ុនស៊ីម៉ិចកូ
ទិញភ្លាម ថែមភ្លាម ពីក្រុមហ៊ុនស៊ុនស៊ីម៉ិចកូ
ទិញភ្លាម ថែមភ្លាម ពីក្រុមហ៊ុនស៊ុនស៊ីម៉ិចកូ