មកស្គាល់មុខតារាកូរ៉េ ដែលមានមុខស្រដៀងនឹងកូនទន្សាយ

អ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណេតបានពិភាក្សាគ្នា ថាតើរូបតារារូបណាដែលស្រដៀងនឹងទន្សាយខ្លាំងជាងគេ?អ្នកគាំទ្រយល់ស្របថា Jungkook របស់ក្រុម BTS ដូចទន្សាយដ៏ពេញនិយមបំផុត។ វាមិនមែនជាការកុហកទេ​ក្នុងការ​និយាយថា“ ទន្សាយ” ដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់។ ពួកគេថា វាមិនមែនជាការពេញនិយមធម្មថាទេ ​តែអ្នកគាំទ្រជា​ច្រើន​ពិតជាចូលចិត្តទម្រង់មុខរបស់គេខ្លាំងណាស់​។ ការប្រកាសពីប្រជាប្រិយភាពនាពេលថ្មីៗនេះ គេសង្កេតឃើញថាបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងដោយសារទម្រង់​មុខ​ទន្សាយរបស់គេ ខណៈដែលគ្រប់គ្នាកាន់តែចង់ពិភាក្សាគ្នាអំពីរូបភាពតារារូបណាដែលស្រដៀងនឹងទន្សាយជាងគេ។ ឈ្មោះអ្នកទាំងនោះ រួមមាន៖ Jungkook របស់ក្រុម BTS
Jungkook
Nayeonរបស់TWICE
TWICE's Nayeon
 Jang Won Young របស់IZ*ONE
IZ*ONE's Jang Won Young
Irene របស់ Red Velvet
Red Velvet's Irene
កុមារមាសរបស់់Y
Golden Child's Y
Soobin របស់ TXT
TXT's Soobin
Jungkook
យោបល់របស់ Netizen ដែលថា Jungkookដូចទន្សាយ គឺពិតជាអ្នកគាំទ្រថាមែន។ "អស្ចារ្យ, Jungkook គ្រាន់តែមើលទៅដូចជាទន្សាយក្នុងទម្រង់ជាមនុស្ស" ៕