ប្រពៃណាស់! សុនខមួយក្បាល ចេះមើលថែកូនស្វាកំព្រាដូចកូនបង្កើត

ឥណ្ឌា៖ ​រូបភាពស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿបានបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលដូចម្ដាយនឹងកូនរវាងសុនខកំពុងមានផ្ទៃពោះមួយក្បាលជាមួយនឹងកូនស្វាកំព្រាដែលមានអាយុជាង ១០ ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ។យោងតាមរូបភាព ដែលថតដោយលោក Prakash Badal អាយុ ៤៨ ឆ្នាំ ខណៈពេលដែលលោកកំពុងដើរទស្សនាក្នុងតំបន់ Pradesh ភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌា។ ក៏ស្រាប់តែប្រទះឃើញកូនស្វាតូចមួយក្បាលកំពុងអោប និងប្រឡែងលេងនៅជុំវិញសត្វសុនខយ៉ាងសប្បាយរីករាយដូចជាមេបង្កើតរបស់ខ្លួនអុីចឹង។ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ លោក Prakash Badal បាននិយាយថា៖ លោកបន្ដថា៖
សុនខ និងកូនស្វា
សុនខ និងកូនស្វា
សុនខ និងកូនស្វា
សុនខ និងកូនស្វា
សុនខ និងកូនស្វា
លោក Prakash Badal