ដំណឹងរីករាយទៀតហើយ! មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ទេ ខណៈជាសះស្បើយ ឡើង៥៣នាក់

  • ច័ន្ទ ០៦ មេសា, ២០២០ ០៨:១៨
ភ្នំពេញ៖ ជាដំណឹងល្អទៀតហើយ  ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាស នៅក្នុងផេកផ្លូវការ ថាមិនបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺCOVID-19នោះទេ ខណៈព្យាបាលជាសះស្បេីយចំនួនសរុបឡើង៥3នាក់ បើគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី6 ខែ មេសា​ ឆ្នាំ២០២០៕សូមអានសេចក្តីលម្អិត នូវក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោម៖