ល្មមឈប់យំ ឈប់ខូចចិត្ត ដោយសារគេបានហើយឬនៅ?

ត្រូវហើយ មានស្នេហា ជួបការបរាជ័យ តែងតែខូចចិត្ត ខកបំណង ហើយក៏រមែងមានពេលយំសោកបោកខ្លួន វាគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយ។ ប៉ុន្តែសួរថា យំរួចហើយ ខូចចិត្តក៏ច្រើនដែរ តើអ្នកអាចទទួលបានមេរៀន ឬលទ្ធផលណាមួយដែលល្អប្រសើរឱ្យខ្លួនឯងហើយឬនៅ?ធ្វើជាមនុស្សរឹងមាំ ឈឺចាប់កុំយូរពេក យំក៏កុំយូរពេកដែរ យំល្មមៗដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ ខូចចិត្តដើម្បីទុកជាមេរៀន ជួបរឿងបរាជ័យ ដើម្បីរកផ្លូវពង្រឹងខ្លួនឯងឱ្យរឹងមាំ មិនមែនចេះតែខូចចិត្ត ឈឺគ្រាំ រហូតធ្វើឱ្យខ្លួនឯងក្លាយជាមនុស្សទន់ជ្រាយ ឬធ្វើអ្វីលែងកើតនោះឡើយ។ត្រូវដឹងថា បើគេទៅចោលយើងហើយ បើគេចាកចេញពីជីវិតយើងហើយ ក៏កុំបណ្ដោយឱ្យខ្លួនឯង ឈឺចាប់ដោយសារតែគេច្រើនពេក ព្រោះបើយើងខូចចិត្តព្រោះតែគេ វាក៏គ្មានអ្វីដែលល្អសម្រាប់យើងដែរ ហើយវាក៏រឹតតែមិនចំណេញ ដែលត្រូវទៅចំណាយពេលឈឺចាប់ ខូចចិត្តអត់ប្រយោជន៍ ដោយសារតែមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃសម្រាប់យើងនោះ៕
រូបតំណាង
រូបតំណាង
ខ្មែរឡូតសូមរក្សាសិទ្ធិ