មិនសរសើរមិនបាន! ប្រទេសឡាវទទួលបានកំណត់ត្រាល្អប្រសើរពីរតម្រិតទៀតនៅក្នុងសន្ទស្សន៍អំពើពុករលួយឆ្នាំ ២០១៩

  • ព្រហស្បតិ៍ ២១ ឧសភា, ២០២០ ១៤:១៦
ឡាវ៖ ប្រទេសឡាវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៣០ នៅលើសន្ទស្សន៍ការយល់ដឹងអំពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ ២០១៩ (CPI) ដែលមានភាពល្អប្រសើរជាងកាលពីឆ្នាំមុនចំនួន ២​ លេខ នឹងក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមើលឃើញថាមានអំពើពុករលួយតិចជាងមុន។ យោងតាមអ្នកជំនាញ និងអ្នកជំនួញបានឱ្យដឹងថា CPI ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយ Transparency International បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេស និងដែនដីចំនួន ១៨០ ដោយកម្រិតនៃអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈ។ ប្រទេសឡាវបានឡើងសន្ទស្សន៍បន្តិចម្តងៗ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសនេះបានកើនឡើងពី ១៣៥ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ ១៣២ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ និង ១៣០ នៅឆ្នាំ ២០១៩។ វាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសតិចតួចបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលឡើងចំណាត់ថ្នាក់។
រូបតំណាង
ផ្ទុយទៅវិញអ្នកជិតខាងជិតស្និទ្ធមួយចំនួនរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះថែមទៀត។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រទេសថៃ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៩៦ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ ប៉ុន្តែប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះដល់ទី ៩៩ នៅឆ្នាំ ២០១៨ និង ១០១ នៅឆ្នាំ ២០១៩ ។ ប្រទេសឡាវបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ និងបានផ្តល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញានេះនៅឆ្នាំ ២០០៩ ជាមួយរដ្ឋចំនួន ១៨៦ ។ រដ្ឋាភិបាលឡាវបានផ្តោតលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការ និងនិស្សិតដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពនៅក្នុងប្រទេស។ នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្ក្រាបអំពើពុករលួយ រដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តការកសាងសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងការធ្វើឱ្យប្រសើរនូវច្បាប់ដូចជា៖ ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាដើម។
ចំណាត់ថ្នាក់អំពើពុករលួយរបស់ឡាវចាប់ពីឆ្នាំ ២០១០-២០១៩
លើសពីនេះ អាជ្ញាធរអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនដល់ភ្នាក់ ងារអនុវត្តច្បាប់ ដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌដែលអាចឱ្យប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអាចចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ។ Vientiane Times បាននិយាយថា“ ការណែនាំនេះគឺជាឯកសារយោងលើកទី ១ ដែលមិនធ្លាប់មានពីវិធីលម្អិត ដែលសមាជិកសាធារណៈជនអាចចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើអាក្រក់ និងអំពើពុករលួយ”៕ប្រភព៖ The Laotian Times