ប៉ុន្មាននាទីមុននេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញ អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីម្នាក់

  • ព្រហស្បតិ៍ ២១ ឧសភា, ២០២០ ២១:៣៥
ភ្នំពេញ៖ មុននេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាស នៅក្នុងផេកផ្លូវការ បានរកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺCOVID-19ថ្មីម្នាក់  ដែលបុរសរូបនោះ ជាអ្នកដំណើរវិលត្រឡបមកពីប្រទេសហ្វីលីពីន បន្តជើងហោះហើរ ពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០៕សូមអានសេចក្តីលម្អិត នូវក្រសួងសុខាភិបាលខាងក្រោម៖