មីយ៉ាន់ម៉ា៖ រដ្ឋាភិបាលខ្ចីប្រាក់ ១,៣ សែន​កោដិ​គី​យ៉ាត​​ពី​ធនាគារ​​​កណ្តាល​​ដើម្បី​បំពេញ​ឱនភាព​ថវិកា​ជាតិ

  • សុក្រ ២២ ឧសភា, ២០២០ ១៤:០២
មីយ៉ាន់ម៉ា៖ អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុលោក U Maung Maung Win បានប្រាប់ទៅសភា Pyidaungsu នៅថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភានេះថារដ្ឋាភិបាលនឹងខ្ចីប្រាក់ ១,៣ សែនកោដិគីយ៉ាតពីធនាគារ​កណ្តាល​មីយ៉ាន់ម៉ា (CBM) ដើម្បីបំពេញឱនភាពថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩-២០២០ ។ នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានប្រហែល ២០ ភាគរយនៃប្រាក់កម្ចីសរុបដើម្បីផ្តល់មូលនិធិឱនភាពនេះ។ វាក៏បង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់កម្ចី CBM ពី ២៥ ភាគរយក្នុងរយៈពេល ២ ឆ្នាំកន្លងមក និងជាង ៥០ ភាគរយក្នុងឆ្នាំ ២០១៦-១៧ ។ មុនពេលនោះ CBM បានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ឱនភាពរបស់ប្រទេសផងដែរ។
លោក U Maung Maung Win អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងផែនការនិងហិរញ្ញវត្ថុ
កម្រិតទាបនៃប្រាក់កម្ចី CBM គឺស្របតាមផែនការរបស់ប្រទេសដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន របស់ធនាគារកណ្តាលនិងជាច្រើនទៀតលើការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសញ្ញាប័ណ្ណ។ តាមច្បាប់ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ ចំនួនជាក់ស្តែងដែលរដ្ឋាភិបាលអាចប្រមូលបានតាមរយៈប្រាក់កម្ចីរួមទាំង សញ្ញាប័ណ្ណមិនត្រូវលើសពី ៩ កោដិគីយ៉ាតទេ។ ប័ណ្ណរតនាគារនិងប័ណ្ណរតនាគាររយៈកាលខ្លីត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃម្តងក្នុងមួយខែ និងពីរដងក្នុងមួយខែ ហើយប្រាក់​ដែលប្រមូលបានត្រូវប្រើដើម្បីទូទាត់ឱនភាពថវិកា។
ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ធនាគារកណ្តាលមីយ៉ាន់ម៉ា (CBM)
នៅកម្រិតទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់មូលនិធិឱនភាពជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃមូលបត្របំណុល ៤០ ភាគរយនិង ២០ ភាគរយពី CBM ។ លោក U Maung Maung Win បាននិយាយថាប្រាក់ដែលនៅសល់ នឹងត្រូវកើនឡើងតាមរយៈការខ្ចីផ្សេងទៀតរួមមានប្រាក់កម្ចីបរទេស។ លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា រដ្ឋាភិបាល​ក៏គ្រោងនឹងខ្ចីប្រាក់ប្រមាណជា ២,៥ ពាន់ពាន់លានគីយ៉ាតពីប្រភពបរទេស។
រូបតំណាង
ប្រភព៖ The Myanmar Times