ឃើញក្នុងអនឡាញស្អាតៗ ដល់ពេលទិញយក មកពាក់ផ្ទាល់ឆ្អែតចិត្ត

បរទេស៖ ជាការពិត​ណាស់ ការទិញទំនិញ តាមអ៊ិនធើណែតពិតជាមាន ភាពងាយស្រួលហើយ ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ននេះ ​ក៏​កំពុង​តែមាន​នៅ​ប្រជា​ប្រិយ​ភាព ​យ៉ាងខ្លាំង​ពី ​សំណាក់​អតិថិជន​ទូទៅ​ផងដែរ។ តែ​ដោយ​ឡែក ​វាក៏​អាច​បង្ក​ជា​ភាព​ងាយ​ស្រួល ​ទៅ​ដល់ជន​ឆ្លៀត​ឳកាស និយម​មួយ​ចំនួន​តូច ​លួច​ក្លែងបន្លំនៅ​ទំនិញ ​មាន​គុណភាព​អន់ ឬ​ខុស​ពីក្នុង​​រូបផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​​ដែល​បាន ​ដាក់​បង្ហោះ​លក់​នៅលើ​ បណ្តាញ​សង្គម​របស់​ពួកគេ ដោយ​សារតែ​យើង​មិន​បានឃើញ​ ទំនិញ​នោះ​ផ្ទាល់​នឹង​ភ្នែក​​របស់​យើង ដូច​ទំនិញ​ដែល​ដាក់​លក់​តាម​ហាង ដែល​អាច​ឲ្យ​រើស​ និងផ្លាស់​ប្តូរ​បាន តាមចិត្ត​​នោះ​ឡើយ​​។ ដូច្នេះ​សូម​មាន ​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​នៅមុន​ពេល ​ដែល​សម្រេច​ចិត្ត​ថា​ទិញ ​នៅទំនិញ​ណា​មួយ ​ពី​តាមអ៊ិនធើណែត ជាពិសេសនោះ​គឺ សម្លៀកបំពាក់​។ ព្រោះ​ប្រសិនបើវា​មិន​សមល្មម​នឹង ​អ្នក​គឺ​ពិបាក​នឹងធ្វើការ​ដូរ ឬពេល​ខ្លះ​មិនអាច​ដូរ ​បាន​ផងក៏មាន​។  ជាក់ស្តែង​ខាងក្រោម​នេះ ​គឺជា​សម្លៀកបំពាក់​ដែល​ទិញ​ ខុសបច្ចេកទេស​ ខ្លះតូច ខ្លះធំជាងខ្លួន ខ្លះ​ខុស​ដាច់​ពីក្នុង​រូប ដែល​បាន​ផ្សព្វផ្សាយតែម្តង​៕ចង់ជ្រាបច្បាស់ ទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖
រូប​អ្នកដែល​ទិញ​សម្លៀកបំពាក់​ពីតាម​អនឡាញ​
រូប​អ្នកដែល​ទិញ​សម្លៀកបំពាក់​ពីតាម​អនឡាញ​
រូប​អ្នកដែល​ទិញ​សម្លៀកបំពាក់​ពីតាម​អនឡាញ​
រូប​អ្នកដែល​ទិញ​សម្លៀកបំពាក់​ពីតាម​អនឡាញ​
រូប​អ្នកដែល​ទិញ​សម្លៀកបំពាក់​ពីតាម​អនឡាញ​
រូប​អ្នកដែល​ទិញ​សម្លៀកបំពាក់​ពីតាម​អនឡាញ​
រូប​អ្នកដែល​ទិញ​សម្លៀកបំពាក់​ពីតាម​អនឡាញ​
រូប​អ្នកដែល​ទិញ​សម្លៀកបំពាក់​ពីតាម​អនឡាញ​
រូប​អ្នកដែល​ទិញ​សម្លៀកបំពាក់​ពីតាម​អនឡាញ​
រូប​អ្នកដែល​ទិញ​សម្លៀកបំពាក់​ពីតាម​អនឡាញ​
រូប​អ្នកដែល​ទិញ​សម្លៀកបំពាក់​ពីតាម​អនឡាញ​
រូប​អ្នកដែល​ទិញ​សម្លៀកបំពាក់​ពីតាម​អនឡាញ​