ហួសចិត្ត បុរសម្នាក់សម្រេចកាម ដោយប្រើខ្សែឆ្នាំងសាក រហូតវាចូលទៅដល់.....

  • អាទិត្យ ០៧ មិថុនា, ២០២០ ១៣:០៣
ឥណ្ឌា៖ កាលពីថ្មីៗនេះ មានបុរសល្មោភកាមនិង រោគចិត្តដែលមានអាយុ៣០ឆ្នាំម្នាក់ បានទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឲ្យពេទ្យយកខ្សែឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទ ដែលមានប្រវែងដ៏វែងគួរសមមួយ ចេញពីបង្ហួរនោម ប៉ុន្តែគាត់បានកុហកពេទ្យថា គាត់ច្រលំលេបវាទៅតាមមាត់ទៅវិញ។ដោយឡែកបុរសម្នាក់នោះ បានមករកពេទ្យ៥ថ្ងៃក្រោយ ពីគាត់មិនអាចទាញខ្សែឆ្នាំងសាកនោះ ចេញពីបង្ហួរនោមបាន ទើបគាត់សម្រេចចិត្តមកមន្ទីរពេទ្យទាំងអាការៈឈឺចាប់និង បាននិយាយប្រាប់ពេទ្យថាគាត់បានច្រឡំលេបខ្សែឆ្នាំងសាកដោយចៃដន្យ នៅពេលនោះពេទ្យបានយកគាត់ទៅថត X-ray ទៅក្នុងក្រពះ ជាលទ្ធផលគឺគ្មានអ្វីនៅក្នុងពោះគាត់ឡើយ ប៉ុន្តែនៅពេលនោះ ពេទ្យក៏មានការហួសចិត្តរកនឹងនិយាយអ្វីមិនបាន ដោយសារប្រទះឃើញខ្សែឆ្នាំងសាកទូរសព័្ទស៊េរីចាស់មួយ ដែលប្រវែងប្រមាណជា២ហ្វីត។ក្រោយពីដុកទ័រ បានជួយយកខ្សែឆ្នាំងសាកមួយនោះចេញមក ដុកទ័រម្នាក់ ក្នុងចំណោមនោះ បាននិយាយថានេះជាលើកទី១ក្នុងរយៈពេល២៥ឆ្នាំ ដែលគាត់ជួបករណីដ៏ចម្លែកបែបនេះ ដោយមិននឹកស្មាននិង ឆ្ងល់ថាបុរសដែលមានអាយុ៣០ឆ្នាំម្នាក់នោះ អាចនឹងសម្រេចកាមជាមួយខ្សែឆ្នាំងសាកបានយ៉ាងដូចម្តេច។ទោះបីជាមានរឿងយ៉ាងនេះ ក៏ពេទ្យក៏មិនបានគិតថាបុរសម្នាក់នោះមានជំងឺផ្លូវចិត្តដែរ ប្រហែលគាត់ធ្វើបែបនេះដោយសារតែការសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះ តែដោយសារគាត់ខ្វះការពិចារណា គិតឲ្យបានល្អិតល្អន់ ទើបបានជាមានរឿងនេះកើតឡើងបាន៕សូមចូលមើលរូបភាពខាងក្រោម៖
ការបង្ហាញខ្សែឆ្នាំងសាកដោយ ការថត X-Ray
បុរសដែលបានសម្រេចកាមជាមួយខ្សែរឆ្នាំងសាក
ការវះកាត់យកខ្សែឆ្នាំងសាកចេញ