៦ វិធីងាយៗ​សម្រាប់​បុរស ​ដែល​​ចង់​​ហាត់​​ប្រាណ​​យក​សាច់​ដុំ​ទ្រូង​ ស្មា​ និង​ដើម​ដៃ​

លំហាត់ប្រាណគឺជាសកម្មភាពដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទទួលបាន​នូវ​សុខភាពល្អ ពិសេសរាងកាយមាំមួន និងស្រស់សង្ហា។ ការហាត់ប្រាណមិនចំបាច់​ទាល់តែ​ចំណាយ​លុយ​​​​ទៅក្លឹប​ហាត់ប្រាណនោះទេ នៅផ្ទះក៏អ្នកអាចទទួលបានរាងកាយមាំមួន និងស្រស់​សង្ហារ​បានដែរ បើសិនជាអនុវត្តន៍ជាមួយនឹងក្បាច់ហាត់ប្រាណខាងក្រោម៖១. អាវ៉ង់បែបទូទៅ ឬ Standard push up
ជួយដល់សាច់ដុំទ្រូង
មុនដំបូង​យើងត្រូវដាក់បាតដៃទាំងពីរផ្អាប់នឹងដី ឬផ្ទៃរាបស្មើរួចធ្វើការផ្តេកខ្លួនឱ្យតាម​ទិសដៅត្រង់ស្មើដោយយកចុងជើងទល់ដី។ បន្ទាប់មកប្រើប្រាស់កម្លាំងដៃបត់កែវដៃ90° រួចរុញដងខ្លួនទៅដី។ ជាចុងក្រោយ​ងើបឡើងក្នុងទម្រង់ទី1 ដោយប្រព្រឹត្តដដែល។២. អាវ៉ង់បែបបញ្ឈជង្គង់ ឬ Modified push up
ជួយដល់សាច់ដុំទ្រូង
ក្បាច់នេះប្រើរបៀបមិនខុសពីក្បាច់ទី១នោះទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែត្រូវបញ្ឈជង្គង់ទាំងពីរ​ទៅ​នឹងដី ឬផ្ទៃរាបស្មើ។៣. អាវ៉ង់បែបទូលាយ ឬ Wide push up
ជួយដល់សាច់ដុំទ្រូង និងស្មា
ក្បាច់នេះប្រើរបៀបដូចក្បាច់បែបទូទៅ ( Standard push up) ដែរ ប៉ុន្តែត្រូវលាត​ដៃ​ទាំងពីរឱ្យធំទូលាយបន្តិច។៤. អាវ៉ង់បែបចង្អៀត ឬ Narrow push up
ជួយដល់សាច់ដុំទ្រូង និងដើមដៃ
ក្បាច់នេះប្រើរបៀបដូចក្បាច់បែបទូលាយ (Wide push up) ដែរ ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឱ្យចន្លោះ​រវាងដៃទាំងពីរមានសភាពតូចជាងមុនបន្តិច។ ៥. អាវ៉ង់បែបទម្លាក់ខ្លួន ឬ Decline push up
ជួយដល់សាច់ដុំទ្រូង និងស្មា
  ក្បាច់នេះប្រើរបៀបដូចក្បាច់បែបទូទៅ (Standard push up) ដែរ ប៉ុន្តែជើងទាំងពីរ​ត្រូវដាក់​លើកំណល់ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ល្មម ពោលគឺឱ្យសមស្របជាមួយនឹងដង​ខ្លួន​របស់អ្នក។  ៦. អាវ៉ង់បែបលោត ឬ Plyometric
ជួយដល់សាច់ដុំទ្រូង
ក្បាច់នេះប្រើរបៀបដូចក្បាច់បែបទូទៅ (Standard push up) ដែរ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែត្រូវបន្ថែម​ការលោតដូចនៅក្នុងរូបតែប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់អ្នកទើបតែចាប់ផ្ដើម ឬកម្លាំងដៃនៅខ្សោយ សុំមិនណែនាំឱ្យហាត់ក្បាច់បែបនេះឡើយ៕