ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសង្ស័យថា ភពផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីមីលគីវ៉េ អាចនឹងមានទ្វីប ដូចដែលមាននៅលើភពផែនដីដែរ

បរទេស៖ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថា អាចនឹងមានភពដទៃផ្សេងទៀតនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីមីលគីវ៉េរបស់យើង ដែលមានទឹកនិងទ្វីបស្រដៀងគ្នានឹងផែនដីរបស់យើង។ ការសិក្សាថ្មីនេះបានបង្ហាញថា ទឹកអាចនឹងមានវត្តមានកំឡុងពេលការកកើតនៃភព ដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានកំណត់ចំណាំថា វាពិតជាកើតម
រូបតំណាង
លោក Anders Johansen ប្រធាននិពន្ធនៃការស្រាវជ្រាវថ្មីនេះ ហើយក៏ជាតារាវិទូមួយរូបនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Copenhagen បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយថា ក៏ព្រោះតែម៉ូលេគុលទឹកកើតឡើងជារឿយៗ វាក៏អាចកើតមាននៅលើភពដទៃទៀតនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីមីលគីវ៉េ។ ចំណុចសំខាន់គឺថា កំឡុងពេលសិក្សា ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានគណនា ថាតើភពផ្សេងៗកកើតលឿនប៉ុណ្ណា។ ពួកគាត់បានរកឃើញថា បំណែកតូចៗនៃទឹកកកនិងកាបូនទំហំមួយមីលីម៉ែត្រ គឺជាដុំគំនរដំបូងនៃផែនដី។ ស្ថិតនៅក្នុងប្រវត្តិដំបូងៗ ផែនដីបានលូតលាស់ដោយចាប់យកដុំក្រួសដែលមានផ្ទុកដោយទឹកកកនិងកាបូន រហូតបានមួយភា
រូបតំណាង
ដោយទឹកត្រូវបានរកឃើញមាននៅគ្រប់ទិសទីក្នុងកាឡាក់ស៊ីមីលគីវ៉េ ទ្រឹស្ដីនៃការគរគ្រាប់ក្រួសអាចនឹងផ្ដល់ភាពជឿជាក់ថា ភពដទៃទៀតនៅក្នុងកាឡាក់ស៊ីមីលគីវ៉េ ត្រូវបានបង្កើតឡើងស្រដៀងគ្នានឹងភពផែនដី ភពអង្គារ និងភពសុក្រ ដែលអាចនឹងទ្រទ្រង់ជីវិតបាន។ សហអ្នកនិពន្ធក៏បានចាប់អារម្មណ៍ផ