​បើចង់រស់នៅលើ​ឋានព្រះច័ន្ទ តើ​នឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មាន​?

បរទេស៖ ជាមួយនឹងការជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ការបំពុលបរិយាកាស និងកត្ដាកំណើនប្រជាជននៅលើភពផែនដីនៅតែកើនឡើងមិនឈប់ឈរ ដូចនេះហើយទើបធ្វើឱ្យការធ្វើចំណាកស្រុកទៅឋានព្រះច័ន្ទជារឿងមួយ ដែលអាចនឹងគិតពិចារណា ប៉ុន្ដែ តើលោកអ្នកត្រូវការចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មាន ដើម្បីបានរយោងតាមអ្នកជំនាញ បានដាក់បង្ហាញ សៀវភៅគំរូផ្ទះលើឋានព្រះច័ន្ទដំបូង គឺការអ្នករស់នៅត្រូវចំណាយ ៣២៥,០៦៧ ដុល្លារក្នុងមួយខែ។ ក្នុងនោះ អ្នកជំនាញបានគូសបញ្ជាក់ថា ផ្ទះសាងសង់រួច​ដំបូង ត្រូវចំណាយដើមទុនជាង ៤៨លានដុល្លារ ដោយចំណាយទៅ លើថ្លៃការប្រើវត្ថុគួរជម្រាបថា ទោះបីការរស់នៅលើឋានព្រះច័ន្ទ បង្ហាញឱ្យឃើញពីភាពស៊ីវិល័យ ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនថ្មីៗក៏ពិតមែន ប៉ុន្ដែលោកអ្នកក៏ត្រូវចាំថា លោកអ្នកត្រូវសម្របខ្លួនទៅនឹងជីវភាពរស់នៅក្នុងបរិស្ថានថ្មីមួយផងដែរ៕
សៀវភៅគំរូផ្ទះលើកទី ១ លើភពព្រះចន្ទ
សៀវភៅគំរូផ្ទះលើកទី ១ លើភពព្រះចន្ទ
សៀវភៅគំរូផ្ទះលើកទី ១ លើភពព្រះចន្ទ
សៀវភៅគំរូផ្ទះលើកទី ១ លើភពព្រះចន្ទ