៣ យ៉ាងដែលមនុស្សភាគច្រើនយល់ខុស បន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-១៩

យល់ដឹង៖ មានរឿង ៣យ៉ាងដែលមនុស្សភាគច្រើនយល់ខុសបន្ទាប់ពីទទួលបានវ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួន៖១. បន្ទាប់ពីបានទទួលវ៉ាក់សាំងភ្លាម មនុស្សភាគច្រើនយល់ថាខ្លួនគេត្រូវបានការពារពេញលេញហើយវេជ្ជបណ្ឌិត Krystina អ្នកជំនាញផ្នែករោគឆ្លងនិងជាប្រធានផ្នែកការពារការឆ្លងនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានមានប្រសាសន៍ថា “ចំពោះវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna អ្នកត្រូវមានពេលយ៉ាងតិច ២ សប្តាហ៍ពីដូសទី ២”។ នៅពេលនោះអ្នកបានឈានដល់ចំណុចដែលយើងជឿជាក់ពីការសិក្សាថា វ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពយោងតាម ​​CDC មនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ទទួលបានការការពារពេញលេញប្រសិនបើវាមានរយៈពេល ២ សប្តាហ៍រឺច្រើនជាងនេះ ចាប់តាំងពីទទួលវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ។ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានណែនាំឱ្យរង់ចាំយូរបន្តិចមុនពេលចំណាយពេលជាមួយអ្នកផ្សេងនៅក្នុងផ្ទះដោយមិនមានពាក់ម៉ាស់
រូបតំណាង
មានភាពស៊ាំមួយចំនួនដែលចាប់ផ្តើមវិវឌ្ឍន៍ ២ សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចាក់ប៉ុន្តែអ្នកគួរតែរង់ចាំដល់ ៤ សប្តាហ៍ពីព្រោះវាជាពេលដែលវាមានការការពារខ្ពស់បំផុត”។យោងទៅតាម CDC វាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សដែលបានទទួលថ្នាំបង្ការពេញលេញក្នុងការទៅប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងផ្ទះដោយមិនមានពាក់ម៉ាស់ ឬការរក្សាគម្លាតសង្គម។ ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថា មានកត្តាមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវពិចារណា។ទីមួយគឺថា តើអ្នកឬមិត្តរបស់អ្នកមានបញ្ហាសុខភាពដែលធ្វើឱ្យអ្នកទាំងពីរមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះជំងឺនេះឬទេ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកនិងមិត្តរបស់អ្នកមានសុខភាពល្អហើយអ្នកទាំងពីរបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញហើយអ្នកចង់ជួបគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយ អ៊ី
រូបតំណាង
CDC និយាយថា វាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញក្នុងការទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលមិនទាន់ទទួលវ៉ាក់សាំងដោយមិនពាក់ម៉ាស់ ប៉ុន្តែលុះត្រាតែអ្នកដែលមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងនោះមានហានិភ័យទាបចំពោះទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនៃជម្ងឺកូវីត-១៩ ។ទោះយ៉ាងណាដើម្បីឱ្យមានសុវត្ថិភាពបំផុតប្រសិនបើសមាជិកនៃគ្រួសាររបស់អ្នកមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្ន អ្នកមិនគួរជួបជុំគ្នាដោយមិនពាក់ម៉ាស់ការពារនោះទេ។ នោះគឹដោយសារតែគេមិនទាន់ប្រាកដច្បាស់ថា តើអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែអាចចម្លងវីរុសបានឬទេ។២. មនុស្សមួយចំនួនយល់ថា ចាក់វ៉ាក់សាំងរួចលែងចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់ និងអនុវត្តការរក្សាគម្លាតសង្គមCDC និយាយថា រហូតទាល់តែប្រជាជនភាគច្រើនបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍សុខភាពសាធារណៈរួមទាំងការរក្សាគម្លាតសង្គម និងពាក់ម៉ាស់និងអនុវត្តអនាម័យល្អ ទោះបីជាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចក៏ដោយ។គេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថា វ៉ាក់សាំងនេះអាចការពារយើងពីការលាក់ខ្លួនក្នុងច្រមុះនិងបំពង់ករបស់យើង និងអាចឆ្លងទៅមនុស្សផ្សេងទៀត។ គេបានសន្មតថា នៅតែមានសក្តានុពលចំពោះអ្នកដែលបានទទួលថ្នាំបង្ការអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃ ហើយជាទូទៅគឺបានក្លាយជាភ្នាក់ងារនៃការចម្លងជំងឺ។
រូបតំណាង
លើសពីនេះទៀតទោះបីជាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញក៏ដោយ សូមចងចាំថាវានៅតែមានឱកាសដែលអ្នកអាចឆ្លងវីរុសហើយធ្លាក់ខ្លួនឈឺវិញបាន។ ក៏នៅវីរុសបម្លែងថ្មីនិងរីករាលដាលបន្ថែមទៀតកំពុងលេចចេញនៅទូទាំងពិភពលោកដែលអ្នកគប្បីដើម្បីពិចារណា។ ទិន្នន័យដំបូងបានបង្ហាញថា វ៉ាក់សាំងអាចផ្តល់ការក៣. មនុស្សមួយចំនួនយល់ថា បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងរួច ពួកគេនឹងអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាជាធម្មតាបានជាការពិតណាស់ សំណួរនៅលើចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺថាតើនៅពេលណាដែលវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃដូចដែលយើងបានធ្វើក្នុងកំឡុងពេលមុនកូវីដ-១៩។ ដើម្បីឱ្យវាកើតឡើងបាន យើងត្រូវឈានទៅរកភាពស៊ាំរបស់ក្រុមមានន័យថាចំណុចដែលមនុស្សមិនអាចឆ្លងវីរុស និងមិនមានការបម្លែងវីយើងមិនទាន់ដឹងថា តើប្រជាជនចំនួនប៉ុន្មានភាគរយដែលត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីទទួលបានភាពស៊ាំជាក្រុមនោះទេ ។ ឥឡូវយើងគិតថាជាអប្បបរមា ៧០ ភាគរយ ប៉ុន្តែវាពិតជាខ្ពស់ជាងនេះ៕