ដកខ្លួនឲ្យទាន់! ប្រយ័ត្នចំណុច​​ទាំងនេះ បើអ្នក​ជ្រុល​ខ្លួន​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​ដែល​មាន​គូស្នេហ៍ហើយ

ស្នេហាគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចបង្ខំបានទេ ព្រោះវាកើតចេញពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សម្នាក់ៗ ហើយទទួលស្គាល់​ថាវា​ពិតជា​ពិបាកឃាត់ការស្រឡាញ់ណាស់បើសិនជាចង់ឈប់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ភ្លាមៗ ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថា​ធ្វើមិនបាននោះទេ។ រឿងស្នេហានេះផងដែរវាពិតជាពិបាកនឹងស្មុគ្រស្មាញណាស់សម្រ
រូបតំណាង
សម្រាប់បុគ្គលស្នេហ៍អ្នកមានម្ចាស់ ពួកគេខ្លះអាចជាតួកំសត់ស្នេហ៍តែអ្នកខ្លះទៀតគឺជាមនុស្ស​មានបាបជាប់ក្នុង​ចិត្តតែ​ម្ដង ព្រោះសម្រាប់អ្នកដែលជាតួកំសត់ពួកគេគ្មានចេតនាទេនៅក្នុងរឿងនេះ អាចជាលង់ចិត្តស្រឡាញ់ដោយមិនដឹងគេ​មាន​​​ម្ចាស់លុះពេលធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ហើយទើបបានដោយឡែកសម្រាប់បុគ្គលមានបាបវិញ ពួកគេមិនមានការគិតនោះទេថាអ្នកណាមានម្ចាស់ ឬអត់ ទោះមានមែនក៏គេ​នៅតែ​បណ្ដោយចិត្តរបស់ខ្លួន ទាក់ទង ឬស្និទ្ធស្នាលដែរ ទោះត្រូវធ្វើបាបចិត្តអ្នកណាក៏គេមិនសូវខ្វល់ដែរ ពួកគេគិតតែ​ពី​ខ្លួន​ឯង​តែប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏សម្ងំសុខក្នុងស្នេហាមួយដែលមនុស្សគ្
រូបតំណាង
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់បុគ្គលបែបនេះ អ្នកគួរមានការពិចារណាផង ព្រោះការបន្តទំនាក់ទំនងមួយ​ដែល​បំផ្លាញទឹកចិត្ត សុខលើគំនរទុក្ខរបស់គេ វាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវ ឬមានមោទនភាពឡើយ។ តែផ្ទុយទៅវិញវាបានធ្វើឳ្យអ្នកលង់ខ្លួនក្នុងភាពអាត្មានិយម ហើយនាំខ្លួនឯងទៅរកបាបកម្មកាន់តែធ្