មុននេះ! រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បិទការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយ និងបិទរមនីយដ្ឋាន ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា រយៈពេល​១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

  • អង្គារ ០៦ មេសា, ២០២១ ២០:០៨
ភ្នំពេញ៖ មុននេះបន្តិច រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ ចេញ ចូល ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល២សប្តាហ៍ និងបិទរមនីយដ្ឋានទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីម៉ោងសូន្យ នៃថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។ យ៉ាងណាមិញ ការបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ ចេញ ចូល ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយ ជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល២សប្តាហ៍ និងបិទរមនីយដ្ឋានទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ពីខេត្តមួយ ទៅខេត្តមួយទៀត៕
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃប្រទេសកម្ពុជា