ពាណិជ្ជកម្ម​ចំនួន ៤ នេះហើយ​ដែល​ Jennie ស្រវា​យក​បាន​ពី​ Suzy​

កូរ៉េខាងត្បូង៖ តើអ្នកដឹងទេមានផលិតផលដ៏ល្បីចំនួន៤ ដែលបានជ្រើសរើស Suzy និង Jennie ដែលជាសមាជិក​ក្រុម BLACKPINK ធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកគេ។ ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ តារាសម្តែង Suzy ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "រាជនីពាណិជ្ជកម្ម" ដោយបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱ្យម៉ាកល្បីៗជប៉ុន្តែថ្មីៗនេះ "រាជនី ពាណិជ្ជកម្ម" ម្នាក់ទៀតបានរះឡើងមកហើយ ហើយក៏ជាអ្នកណាផ្សេងមិនបានក្រៅពី Jennie នោះដែរ។ គេសង្កេតឃើញថាមានពាណិជ្ជកម្មចំនួន ៤ ដែលធ្លាប់ជារបស់ Suzy ត្រូវបានទទួលតំណែងបន្តដោយ Jennie របស់ BLACKPINK ហើយពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះមានដូចជា៖1. Chum Churum Soju
Suzy
2. Dashing Diva Nails
Suzy
Jennie

3. Vita500

Suzy
Jennie

4. Sprite

Suzy
Jennie