បើចាប់ប្រពន្ធឬប្តី មានអ្នកផ្សេង អ្នកធ្វើបែបណា?

យល់ដឹង៖  ជីវិត​ប្តី​ប្រពន្ធ​ងាយ​នឹង​ឈាន​ដល់​ទី​បញ្ចប់​បំផុត​នោះ​គឺ ការផិត​ក្បត់​។​ ត្រូវ​ចាំ​ថា ​គ្មាន​អ្វី​ដែល​ឈឺ​ចាប់ ជាងនៅ​ពេល​ដែល​ដឹង​ថា ​​ប្តី​ឬប្រពន្ធ​ខ្លួន​ លួច​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​ ​អ្នក​ផ្សេង​នោះទេ​។ តើអ្នកនឹងធ្វើបែបណា ប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយអ្នកដឹងថាប្ដីឬប្រពន្ធរបស់អ្នក លួចមានស្រី ឬតាមទាន់ពេលប្ដីឬប្រពន្ធកំពុងតែដេកជាមួយស្រីឬប្រុសខាងក្រៅ?ជាសំណួរដែលមិនគួរសួរ ជាសំណួរ ដែលមនុស្សស្រី ប្រាកដជាឆ្លើយមកទាំងកំហឹង និងជាសំណួរ ដែលមនុស្សស្រី ព្យាយាម មិនចង់ឱ្យមានរឿងបែបហ្នឹ
រូបតំណាង
ជាការពិត បើសួរថាបើសួរថា អ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាពេលតាមទាន់ប្តីរឺ ប្រពន្ធផិតក្បត់! ប្រពន្ធ ប្តីប្រាកដជាឆ្លើយថា កាប់មីស្រីអាប្រុស ហ្នឹង វ៉ៃមីស្រីហ្នឹង ជះទឹកអាស៊ីត ញាត់នេះ ឬញាត់នោះ។ ត្រូវហើយ គ្មានមនុស្សស្រី រឺ ប្រុស ណាសប្បាយចិត្ត ឬអាចទ្រាំបាននឹងរឿងបែបហ្នឹងឡើយ តែសូមបើទម្ពក់មិនទៅ ភ្នៅក៏មិនវាមកដែរ មិនមែនសុខៗគេក៏មកដណ្ដើមពីយើងបានងាយស្រួលទេ បើប្ដីរឺប្រពន្ធយើងល្អមែន គេមិនបណ្ដោយឱ្យខ្លួនទៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្រីញី ប្រុសឈ្មោលខាងក្រៅឡើយ។
រូបតំណាង
មកពីមនុស្សវាថោកដូចគ្នា ទើបវារកគ្នាឃើញបែបហ្នឹង ធ្វើរឿងបែបហ្នឹង បើយើងទៅវ៉ៃ រករឿងគេ បើជ្រុលដៃ គឺយើងជាអ្នកខុស យើងនឹងមានទោស បើយើងមានបញ្ហា ដោយសារតែរឿងស្មោគគ្រោកបែបហ្នឹង កូនយើងនឹងបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅពីម្ដាយនិងឪពុកបើយើងអត់ធ្មត់ ទប់ចិត្តមិនបានក្នុងពេលហ្នឹង
រូបតំណាង
សូមអ្នកគិតត្រឹមម្យ៉ាងថា អ្នកមានកូន ដែលត្រូវមើលថែ ទោះគ្មានប្ដីឬ ប្រពន្ធចោលម្សៀតនោះ ក៏យើងអាចរស់បាន មើលថែ ចិញ្ចឹមកូន និងខ្លួនឯងបានដែរ មិនបាច់ទៅរករឿង ដាក់បណ្ដាសា នាំតែជាប់កម្ម ជាតិក្រោយមកជួបរឿងបែបហ្នឹងទៀតទេ ចាត់ទុកថា ដោះលែងឱ្យមនុស្សធន់ហ្នឹង ទៅរស់នៅជាមួយគ្នាទៅ