ក្រោយធ្វើចត្តាឡីស័ក៦ដង​ ពេលនេះលទ្ធផលតេស្ដ Taew ចេញហើយ

ថៃ៖ ជាច្រើនប្រាកដជាបានដឹងហើយថា ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនគឺ មានជំងឺកូវីដរីករាលដាលជាច្រើនប្រទេស ដែលក្នុងនោះក៏មានប្រទេសថៃផងដែរ ដែលបានទទួលរងគ្រោះដោយសារជំងីមួយនេះ ដោយវាបានឆ្លងរាលដាលរហូតទៅដល់គ្រុមសិល្បៈតារាល្បីៗជាច្រើន ក៏មានការព្រួយបារម
Taew
សម្រាប់តារាស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតគឺកញ្ញា Taew ​ដែលនាងក៏បានទៅទទួលការធ្វើតេស្តរកជំងីកូវីដ១៩ ផងដែរ បន្ទាប់ពីបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកជំងឺកូវីដដោយប្រយោល ។ ក្នុងនោះនាងបានទៅធ្វើតេស្តលើកទីមួយគឺអវិជ្ជមាន ប៉ុន្តែត្រូវនៅឃុំខ្លួនបន្តរហូតមកដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះស្រ
Taew
Taew
Taew