មនុស្សអ្នកកាចឆ្នាស់​ ជាមនុស្សត្រង់បំផុត ?

យល់ដឹង៖ សម្រាប់មនុស្សយើងពេលកើតមកតែងតែមានមុខមាត់ខុសៗគ្នា មិនថាតែអតចរិកនិងរឹកពារផ្សេងៗ ដែលសូម្បីតែពួកគេជាកូនភ្លោះ ក៏គេនៅមានចំនុចខុសគ្នាជាច្រើនទៀតដែរ។ បើនិយាយពីអតចរិកវិញគឺមានច្រើនបែប អ្នកខ្លះមានអតចរិកពីកំណើតមកកាចឆ្នាស់ ចូលចិត្តនិយាយត្រង់ៗ មិនពិសពុល​ ខ
រូបតំណាង
 តែថ្ងៃនេះសូមនាំគ្រប់គ្នាមកដឹងពីប្រភេទមនុស្ស ដែលមានអតចរិកកាចឆ្នាស់ឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងៈប្រភេទមនុស្សដែលកាចឆ្នាស់អ្នកគ្រាន់តែស្រម៉ៃមើលក៏ដឹងថា ជាមនុស្សដែលមិនមានសម្ដី ទន់ភ្លន់នោះទេ ឃើញអ្វីក៏ទាស់ឱ្យតែមិនត្រូវចិត្តគេ  សម្ដីនិយាយចេញមកមិនសំចៃមាត់ ចូលចិត្តស្ដីបន្ទោស និងសំលេងលឺៗ ឃើញអ្វីថានោះ ដោយមិនខ្លាចរអាអ្នកដទៃ  ។ ប៉ុន្តែមនុស្សប្រភេទនេះគឺមានចំនុចវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន ចំពោះមនុស្សជំវិញខ្លួនដូចគ្នាៈចំនុចអវិជ្ជមានៈ គឺ ជាមនុស្សមិនសូវយល់អារម្មណ៍អ្នកដ៏ទៃ ថានូវអ្វីដែលខ្លួនបានឃើញ ដែលពាក្យពេជ្រទាំងអស់នោះបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃ ធ្វើឱ្យពួកគេមានការអន់ចិត្តខ្លាំងនិងយល់ថាគេ  មើលងាយដល់ខ្លួន ព្រមទាំងអាចមានការបាក់ទឹកចិត្តជាដើម មនុស្សប្រភេទនេះមិនសូវចេ
រូបតំណាង
ចំនុចវិជ្ជមានៈ គឺមនុស្សកាចឆ្នាស់ទាំងអស់នោះពួកគេតែងតែមានបេះដូងមួយដ៏កក់ក្ដៅដែលពួកយើងមិនអាចមើលដឹង សំបកក្រៅមើលទៅគឺហាក់បីដូចជាមនុស្សពិសពុលខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើអ្នកចេះសង្កេត ទៅដល់ជម្រៅបេះដូងគេ គឺពិតណាស់អ្នកនឹងយល់ថា គេទាំងអស់នោះ គឺពិតជាមានទឹកចិត្តបរិសុទ្ធិណាស់ ចូល
រូបតំណាង
ដូច្នេះមនុស្សដែលកាចឆ្នាស់ភាគច្រើនគឺគេជាមនុស្សត្រង់ៗ ឃើញអ្វីថានោះ មិនលាក់លាម ព្រោះជាចរិតនិស្ស័យរបស់គេ ដែលមិនអាចកែប្រែបាន តាំងពីកំណើត និង ព្រមទាំងជាមនុស្សដែលអ្នកដទៃងាយនិងមានការស្អប់មិនចង់រាប់អាន ប៉ុន្តែមុននិងស្អប់មនុស្សប្រភេទនោះអ្នកត្រូវសង្កេតមើលថាតើចិត្តរប
រូបតំណាង