បន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតរួច! ទីបំផុតរកឃើញកំពូលតារាសម្តែងប្រុសទាំង ១០ រូបសុទ្ធសឹងជាគ្រាប់ពេជ្រប្រចាំប៉ុស្តិ៍លេខ៣

ថៃ៖​ អាចនិយាយបានថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថៃប៉ុស្តិ៍លេខ៣ គឺប្រជុំទៅដោយតារាប្រុសស្រីល្បីៗ និងមានសមត្ថភាពសម្តែងខ្លាំងៗ រីឯប្រជាប្រិយភាពល្បីល្បាញ និងការគាំទ្រក៏មិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មានឡើយ។ ដោយឡែកកាលថ្មីៗនេះ បើយោងតាមប្រភពកម្សាន្តថៃមួយបានបង្ហាញពីសម្លេងសារបោះឆ្នោតគាំទ្រជាផ្លូវការ ដែលក្នុងនោះឃើញលេចមុខតារាប្រុសៗទាំង ១០ រូបទទួលបានសម្លេងសារច្រើនជាងគេរួមមានដូចជា ៖ ១. Gulf Kanawut (ទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ៧៩,៤២៣)
Gulf Kanawut
២. Mark Prin (ទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ១៦,៩៤៩) 
Mark Prin
៣. Pope Thanawat (ទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ១២,៩១១)
Pope Thanawat
៤. Nadech Kugimiya (ទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ១១,១៩៨)
Nadech Kugimiya
៥.​ Tono Pakin (ទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ១០,៨៨៦)
Tono Pakin
៦. James Jirayu (ទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ៨,៤៩២)
James Jirayu
៧. Great Warintorn (ទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ៥,៣៣៤)
Great Warintorn
៨. Mario Maurer (ទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ៤,៨៨៩)
Mario Maurer
៩. James Ma (ទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ៤,១២៥)
James Ma
១០. Boy Pakorn (ទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ៤,០០១)
Boy Pakorn