អាយដលរបស់អ្នកណាខ្លះ? លេចមុខតារាថៃទាំង ១០ រូបជាគ្រាប់ពេជ្រប្រចាំប៉ុស្តិ៍លេខ៣ ថៃ ដែលមានប្រជាប្រិយភាពមិនចាញ់គ្នាឡើយ

ថៃ៖ អាចនិយាយបានថា សម្រាប់តារាសម្តែងស្រីៗប្រចាំប៉ុស្តិ៍លេខ៣ គឺសុទ្ធសឹងតែជាតារាស្ថិតក្នុងដួងចិត្តរបស់មិត្តអ្នកគាំទ្រ និងទស្សនិកជនតែម្តង។ តួយ៉ាង ថ្មីៗនេះបើយោងតាមព័ត៌មានកម្សាន្តថៃបានឲ្យដឹងថា ក្រោយពីប្រកាសឲ្យអ្នកគាំទ្រធ្វើការបោះឆ្នោតរួចមក ទីបំផុតក៏រកឃើញតារាស្រីជួរមុខចំនួន ១០ រូបប្រចាំប៉ុស្តិ៍លេខ៣ ដែលទទួលបានសម្លេងសារច្រើនជាងគេរួមមានដូចជា ៖១. Bella Ranee (ទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ១៥,២៩០)
Bella Ranee
២. Yaya Urassaya (ទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ១២,៩៥៣)
Yaya Urassaya
៣. Kimmy Kimberley (ទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ៧,៦៨១)
Kimmy Kimberley
៤. Kao Supassara (ទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ៦,៧៧៥)
Kao Supassara
៥. Nychaa Nuttanicha (ទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ៦,៥២៧)
Nychaa Nuttanicha
៦. Bow Maylada (ទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ៦,៤២៧)
Bow Maylada
៧. Mint Chalida (ទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ៥,១៤០)
Mint Chalida
៨. Mew Nittha (ទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ៣,៧១២)
Mew Nittha
៩. Taew Natapohn (ទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ៣,៦៨៣)
Taew Natapohn
១០. Bua Nalinthip (ទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតចំនួន ២,៤៩១)
Bua Nalinthip